0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

Yapı Malzemeleri CE Belgesi

305/2011/AB sayılı yönetmelik çeşitli yapı malzemelerine CE Belgesi verilmesi konusunda gerekli usul ve esasları açıklamaktadır. Beton, kapı, pencere, çimento, döşeme vb gibi malzemeleri üreten firmalar 305/2011/AB sayılı direktif uyarınca ürünleri için bir performans beyanı düzenlemeli ve CE Belgesi almalıdır. Bu belge, yapı malzemelerinin temel sağlık, çevre ve güvenlik gerekliliklerini karşıladığını; ayrıca beyan edilen performans parametrelerine uygun olduğunu göstermektedir. Yapı malzemeleri CE Belgesi bulunan kuruluşlar ürünlerini AB pazarına arz edebilmektedir. Söz konusu yönetmelik ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2013’te yayınladığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile kabul edilmiştir. Bu bağlamda iç pazarı hedefleyen firmalardan da ürünlerini bu yönetmeliğe uygun şekilde üretmesi, performans doğrulaması yapması ve piyasaya arz gereksinimlerini karşılması beklenmektedir. 305/2011/AB yönetmelik daha önce geçerli olan 89/106/EEC direktifini de yürürlükten kaldırmıştır.

 

305/2011/AB Sayılı Yönetmelik Kapsamı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (Construction Products Regulation - CPR) göre şu ürünler için perfomans beyanı düzenlemesi ve CE belgelendirme yapılması gerekmektedir:

·        Beton malzemeler

·        Kapı, pencere, panjur vb gibi bina aksamları,

·        Isı yalıtım malzemeleri

·        Yapısal taşıyıcı sistemler

·        Baca sistemi ekipmanları

·        Alçıtaşından üretilen malzemeler,

·        Jeotekstil malzemeler

·        Çimento ve çimento yapımında kullanılan bileşenler

·        Atık su sistemlerinde kullanılan malzemeler

·        Yapısal metal aksamlar

·        Montaj aksesuarları

·        Yangın söndürmede kullanılan ekipmanlar ve malzemeler

·        Boru ve tank sistemleri

·        İç duvar kaplamaları

·        Yol yapım malzemeleri

·        Çatı kaplamaları ve çatıyla ilgili diğer ekipmanlar

·        Yapısal yapıştırıcılar

·        Cam malzemeler

·        Güç kabloları

·        Prefabrik ekipmanlar

·        Agregalar

Yapı malzemelerine ilişkin CE Belgesi düzenlenirken üreticilerin ürünleriyle ilgili yönetmelikte belirtilen şu temel gereksinimleri karşıladığını beyan etmesi zorunludur:

·        Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması

·        Enerji verimliliği ve ısı tasarrufu

·        Erişilebilirlik ve güvenlik gereksinimleri

·        Gürültüye karşı koruma

·        Mekanik mukavemet

·        Sağlık, hijyen ve çevre kuralları

·        Yangın durumlarına karşı emniyet

Üreticilerin bu başlıklarda belirtilen gereksinimleri karşılamak için neler yapması gerektiği yönetmelikte detaylı olarak anlatılmıştır. Bu konuda doğru adımları hızlı bir şekilde atmak isteyen firmalar NVA ile iletişime geçebilirler.

 

305/2011/AB Sayılı Yönetmelik ve Performans Beyanı

Yapı malzemelerini CE işaretiyle piyasaya sunmak isteyen üreticiler performans beyanı yapmak zorundadır. Performans parametrelerinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili yönetmelikte toplamda 5 farklı prosedür açıklanmıştır:

·        Sistem 1+

·        Sistem 1

·        Sistem 2+

·        Sistem 3

·        Sistem 4

Her bir prosedürde üreticinin ve onaylanmış kuruluşların yapması gereken çalışmalar farklılık göstermektedir. Fakat genelde anlamda şu çalışmaların yapılması gerekmektedir:

·        Belgelendirmeye tabii olan yapı malzemesiyle ilgili risk analizi yapılması

·        Ürünün performans beyanının yapılabilmesi için teknik kriterlerin ve parametrelerinin belirlenmesi

·        Bunların değerlendirilmesi ve doğrulanmasına ilişkin yöntemlerin açıklanması

·        Malzemelerin üretildiği fabrikadaki üretim proseslerinin kontrol edilmesi

·        Ürünlerin standartlara uygun şekilde üretildiğinin değerlendirilmesi

·        Tüm süreç boyunca tutarlılık, şeffaflık, güvenirlilik, izlenebilirlik ve objektiflik ilkelerine bağlı kalınması

Yapı malzemeleri CE Belgesi almak için hazırlanan performans beyanında özetle şu bilgiler yer almalıdır:

·        Ürün tipi, modeli, parça ve seri numarası vb gibi kimlik bilgileri

·        Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi için takip edilen prosedürler ve yöntemler

·        Değerlendirme yapılırken referans alınan uyumlaştırılmış Avrupa standartları ve/veya Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarası

·        Bu standart ve değerlendirme dışında -varsa- kullanılan özel yöntemlere ilişkin detayları

·        Yapı malzemesinin kullanım amacı

·        Performans doğrulaması için bir hesaplama, test, analiz vs kullanılıyorsa buna ilişkin detaylar

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin kapsamı oldukça geniş olup CE belgelendirme prosedürlerine ilişkin birçok detay bulunmaktadır. Firmaların bu süreçte performans beyanı hazırlamak, onaylayıcı kuruluşlarla iletişime geçmek, ürün doğrulaması ve fabrika üretim kontrolü yapmak vb gibi çok sayıda önemli görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Tüm bu çalışmaları konuyla ilgili tecrübesi ve uzmanlığı bulunan kişilerin gözetiminde yapmak firmalara zamandan ve paradan önemli ölçüde tasarruf sağlayacaktır. CE belgelendirme konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle NVA yapı malzemeleri CE Belgesi ile ilgili tüm konularda firmalara yardımcı olmaktadır. Daha detaylı bilgi için NVA ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN
  • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
  • T 0212 855 58 98
  • W +90 552 582 42 03
  • E info@nvabelge.com