0212 855 58 98
0552 791 08 20

TS ISO/IEC 20000:2011 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi

 ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Nedir?
 

İş dünyasının en önemki kaynağın olan bilgi ve bu bilginin teknolojiye aktarılması ile oluşan bilgi teknolojileri, gerek iş hayatında gerekse gündelik yaşantıda büyük yer tutmaktadır. Bilgi teknolojileri, internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis ve yazılım hizmetleri gibi bilgi işlem birimlerinin yapabileceği tüm hizmetleri kapsar.

Bunun gibi geniş kullanım alanı olan, gittikçe yaygınlaşan ve hızla gelişen/değişen bir teknoloji, değişimin bu denli hızlı olması, işletmeleri karşı karşıya getirdiği tehlikelerin oluşum hızını da arttırmaktadır. Bu değişim ile değişimin getirdiği tehlikeleri anlayıp fırsata dönüştüreyemen ya da fırsatları değerlendiremeyen işletmelerin, değişen iş dünyasında rekabet edebilmeleri çok zor olacaktır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin için ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operastonlarını yöneltmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır. Süreç tabanlı olup ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartlara da entegre edilerek uygulanabilir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 - Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutar.

 - Tüm müşterilere yöneliktir ve maliyeti optimize eder.

 - Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetir.

 - Zaman tasarrufu sağlar

 - Rekabet avantajı sağlar

 - Hizmet süreçlerinde, sürat ve erişebilirlikte artış sağlar.

 - Müşterilen ihtiyaçlarnı doğru belirleme, uygun ve zamanlı destekle müşteri memnuniyeti sağlar.

 - Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlar.

ISO 20000 Belgesi Nedir?

Bilgi teknolojisi firmalarının süreçlerini yönetebilmesi oluşturulan ISO 20000-1:2011 bilgi teknolojileri hizmet yönetimi standardına göre sistemlerini kuran süreçlerini yöneten bilgi teknolojileri firmalarının bağımsız belgelendirme kurumlarından denetlenerek ISO 20000 Standart şartlarına uygunlukları tespit ederek verilen belgeye ISO 20000 Belgesi denir.

ISO 20000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 20000 bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemi standardına göre iyi bir sistem kurmalı ve kurulan sistem uygulanmalı ve en son aşamada sistemin ISO 20000 standardına göre uygun kurulup kurulmadığını denetlemesi için belgelendirme kurumundan denetimden geçilmelidir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Eğitim İçeriği

 - Bilgi teknolojisi kavram ve açıklamaları

 - Bilgi teknolojisi sağlıkları

 - Temel kavramlar

 - ISO 20000 serisi tanıtımı

 - TSE ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi Bölüm 1: Standardın özellikleri

 - TSE ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojisi Bölüm 2: Uygulama Prensipleri

 - TSE/ISO 20000-3 Bilgi Teknolojisi Bölüm 3: ISO 20000-1 standardının tanımı ve içeriği ile ilgili bir kılavuz niteliğindedir.

 - ISO 19011:2012 Kalite ve çevre yönetim sistemi ile ilgili denetleme kılavuzu

 - Bilgi güvenliği yönetim sistemi kavraması ve sistemin algılanması ve oturtulması

 - ISO 20000 standardı maddelerinin anlaşılıp gereksinimlerinin değerlendirilmesi

Eğitimin Amacı:

 - Bilgi teknolojisi tanımlanan ve müşterek özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olmak

 - Bilgi teknolojisi hizmet yönetiminin dayandığı temel esasları bilmek ve anlamak, standardın temel amacı ve kavramları konusunda geniş bilgi sahibi olmak

 - ISO 20000 standardı ailesini tnaımak

 - Uygulama prensipleri standardı hakkında temel bilgileri edinme

 - ISO/IEC TR 20000-3 bilgi teknolojisi hizmet yönetimi bölüm 3 kapsamı, tanımı ve uygulanabilirliği ile bilgi edinme

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Eğitimine Katılması Gerekenler:

 - Çalışmakta oldukları firmalarda ISO 20000 standardını uygulamak isteyen yönetici ve diğer sorumlu çalışanlar

 - CV'lerine ISO 20000 Standardı ile ilgili bilgilerini de ekleme isteyen çalışanlar ve çalışan adayları

 - ISO 20000 çalışma standardı ile yönetilen firmaların çalışanları

 - ISO 20000 standardını herhangi bir sebep gözetmeksizin öğrenmek isteyen herkes

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları:
 

 - Hizmet yönetim politikası hazırlanması

 - Hizmet yönetim planlanması

 - Hizmet seviye yönetimi yapısının kurulması

 - Hizmet süreklilik ve erişebilirlik yapısının kurulması

 - BT finansal yönetim yapısının kurulması

 - Kapasite yönetimi yapısının kurulması

 - Bilgi güvenliği yönetimi yapısının kurulması tedarikçi yönetim yapısının kurulması

 - Tedarikçi yönetimi yapılması, kurulması olay yönetimi yapısının kurulması

 - Olay yönetimi yapısının kurulması

 - Problem yönetimi yapısının kurulması konfigürasyon yönetmimin yapısının kurulması

 - Konfigürasyon yönetimi yapısının kurulması

 - Değişim yönetimi yapısının kurulması

 - Sürüm yönetimi yapısının kurulması

 - İç tetkik

 - Yönetim gözden geçirilmesi

 - Belgelendirme

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı İşletmelere Ne Kazandırır?

İşletmelerin, çeşitli faaliyetlerinde bilgi teknolojilerine gittikçe daha fazla bağımlı hale gelmeleri ve aynı şekilde bilgi teknolojileri hizmetlerinin gittikçe daha fazla karmaşık bir durum alması yüzünde, bugün ISO 20000 standardına daha fazla ihtiyaç duyulur olmuştur. Bu standardın temelinde, kalite sistemlerinin özü olan sürekli iyileştirme temel faktördür. Sistem kurulduktan sonra eğer süreçlerin performansı devamlı olarak takip edilmez ve ihtiyaçlar paralelinde iyileştirilmezse sistemden beklenen fayda sağlanamaz. İşletmelerin sistemi sadece uygulamakla yetinmeyip, aynı zamanda faaliyetlerin süreç içinde etkin, verimli ve başarılı olup olmadığını izlemek için gerekli ölçme yöntemleri tespit etmeleri gerekmektedir. Esasen hangi yöntem kabul edilirse ediksin, hepsinin ortak noktası, doğru değerlendirme yapabilmek ve bunun için mutlaka verilerle hareket etmek gerekmektedir. Bu yüzden sistemin kayıt tutma özelliği, süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Ne kadar az kayıt tutuluyorsa, ISO 20000 standardı o derece başarısızlıkla sonuçlanır.

Etkili bir ISO 20000 bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemi, işletmelerin güvenlik ihtiyaçlarını doğru belirlemesini risk tolerans düzeyinni doğru tespit edilmesini ve bilgi teknolojileri konusunda proaktif bir yaklaşım sergilemesi gerektirir. ISO /EC 20000 belgelendirmes, işletmenin tutarlı bir şekilde ve kaliteli bilgi teknolojileri hizmeti verdiği tespit edilen süreçlere uygun faaliyet gösterdiğiini ve gerekli denetimlerden başarı ile geçinildiğini kanıtlamaktadır.

Kısaca ISO 20000 standardı, işletmelerin bilgi teknolojileri üzerine odaklanan bir hizmet  yönetimi anlayışının, planlanma, kurulma, yönetilme, izlenme, gözden geçirme, sürdürülme ve iyileştirme konularında gerekli kriterlerini göstermektedir. Bu açıdan standart, işletmede maliyetleri düşürmeye, işletmenin rekabet gücünü arttırmaya ve bütün müşterilerine güvenilir bir bilgi teknolojileri hizmeti verildiğini kanıtlmaya yönelik bir standarttır. ISO 20000 belgesi işletmelere piyasada hizmeti verildiğini kanıtlamaya yönelik bir standarttır. ISO 20000 belgesi işletmelere piyasada saygınlık kazandırır. Aynı zamanda müşterilerine güvenli bir bilgi teknolojileri desteği sınarak, onların iş risklerini azaltmasına destek olur. Bu belgelendirme aynı zamanda ilgili taraflara, bilgi teknolojileri hizmetinin güvenirliğini ve kalitesini gösterir. 

Bilgi Teknolojileri hizmet yönetim sistemi, bir başka şekilde işin gereksinimlerini karşılamak için verilecek hizmetlerin yönetilmesini olarak da tanımlanır. Çünkü bilgi teknolojileri hizmetinin verilmesine yönelik faaliyetlerin doğru ve sistematik bir yapı içinde şu hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi gerekmektedir. Planlama, eğitim, gözden geçirme, araştırma yapma ve müşteri ile birlikte çalışma böyle olunca bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemi şu sayılan durumları kapsamalıdır:

 - Bilgi teknolojisi hizmetleirini her zaman çalışır durumda tutmak

 - Bilgi teknolojisini maliyetlerini düşük seviyelere çekmek

 - Bilgi teknolojisi riskleri ve karmaşık süreçlere doğru yönetmek

 - Yasal düzenlemeler ve belli koşullara uygunluğu sağlamak

 - Daha büyük boyutlardaki değişiklikleri istabetli kararlarla yönetmek

 - Bilgi teknolojisi hizmetlerinin ihtiyaçlarına göre kullanmak

Diğer yandan ISO 20000 standardı, diper ISO standartlarında olduğu gibi, sürekli gelişim, liderlik, çalışanların katılımı, tedarikçilerin yönetimi ve benzeri toplam kalite yönetim prensiplerini de içinde barındırmaktadır. Yani bu standart kaynak planlaması ve müşterilen hizmet beklentilerinin sağlanması amacı ile karşılaştırma hizmetleri, izleme ve sürekli iyileştirme çalışmaları, profesyonel yaklaşım ve hizmetlerin kusursuz sunulması gibi işletmeye avantaj sağlayan genel yaklaşımları da içermektedir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Süreçleri:

 - Hizmet düzeyi (SLA) yönetim süreci

 - Yeni veya değişmiş servislerin planlanması ve uygulanması süreci

 - Hizmet sürekliliği yönetim süreci

 - Bilgi teknoloji hizmetleri için finans yönetim süreci

 - Kapasite yönetim süreci

 - Bilgi güvelniği yönetim süreci

 - İş ilişkileri yönetim süreci

 - Tedarikçi yönetim süreci

 - Çağrı-Olay yönetim süreci

 - Problem yönetim süreci

 - Konfigürasyon ve envanter yönetim süreci

 - Değişim yönetim süreci

 - Sürüm yönetimi süreci

ISO 20000 Belgesini Hangi Firmalar Alabilir?

 - İş dünyasının giderek Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve Bilişim Teknolojisi hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması nedeni ile ISO 20000'e duyulmaktadır.

 - Yazılım firmaları ISO 20000 belgesi alabilir

 - Bilişim sektörüne yönelik Donanım firmaları ISO 20000 Belgesi Alabilir

 - Biliim Sektörü alt yapı firmaları ISO 2000 belgesi alabilir.

 - Bilişim sektörü teknik servis bakım onarım yapan firmalar ISO 20000 belgesi alabilirler.

 - Bilişim sektörü yazılım donanım entegrasytonu yapan firmalar ISO 20000 belgesi alabilir

 - İnternet hizmeti sağlayan firmalar ISO 20000 belgesi alabilirler.

 - Telekomünikasyon hizmeti sağlayan firmalar ISO 20000 belgesi alabilirler.

 - E fatura entegratör firmalar ISO 20000 belgesi alabilir.

 - Elektronik arşivleme ve yedekleme hizmeti veren firmalar ISO 20000 belgesi alabilir

 - Veri tabanı işi yapan firmalar ISO 20000 belgesi alabilir

 - Web hizmeti veren firmalar ISO 20000 belgesi alabilir

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

BİZE ULAŞIN
  • Beylikdüzü OSB Mah. 3. Cad No:8 K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
  • T 0212 855 58 98
  • W 0552 791 08 20
  • E info@nvabelge.com