0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

Telsiz Ekipmanları CE Belgesi

Avrupa Birliği’nin 2014/53/EU sayılı yönetmeliği uyarınca telsiz ekipmanları üreticilerinin ürünlerini CE Belgesi ile piyasaya sunması gerekmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren ve bu yönetmelik kapsamına giren ürünleri üreten firmalar da Avrupa pazarına ürün arz edebilmek için yönetmelilik gerekliliklerini karşılamalıdır. 2014/53/EU sayılı direktif ülkemizde Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum süreci çerçevesinde 2020 yılında çıkarılan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) ile kabul edilmiştir. Söz konusu yönetmelik, telsiz ekipmanlarının temel teknik, sağlık, çevre ve güvenlik gereksinimlerini karşılamasını şart koşmaktadır. Aksi takdirde piyasada bulundurulmasına izin vermemektedir. Bunun yanı sıra telsiz ekipmanları CE Belgesi düzenlenmesine ilişkin üretici, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı, onaylanmış kuruluş vb gibi paydaşların görev ve sorumluluklarını açıklamaktadır.

2014/53/AB sayılı yönetmelik uyarınca telsiz ekipmanları CE Belgesi almak isteyen firmalara bu süreçte eğitim ve danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir. NVA ile iletişime geçen firmaların belgelendirme süreci profesyonel bir şekilde planlanmakta ve sürecin başından sonuna kadar destek sunulmaktadır. NVA, sahip olduğu uzmanlık ve tecrübe sayesinde birçok ürün grubunda olduğu gibi telsiz ekipmanları CE belgesi konusunda da firmalara her konuda yardımcı olmaktadır.

 

2014/53/EU Sayılı Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamı

Yönetmeliğin kapsamı oldukça geniş olup kamu güvenliğini ilgilendiren alanların dışında kullanılan neredeyse tüm telsiz ekipmanları için geçerlidir. Yönetmelikten muaf tutulan ürünlerden bazıları şunlardır:

 • Ø  Amatör telsizcilerin kullandığı telsiz ekipmanları (montaj amaçlı kitler, modifiye edilmiş telsiz ekipmanları ve deneysel ve bilimsel amaçlı kullanılan telsizler ve ilgili ekipmanlar)
 • Ø  2014/90/EU yönetmeği kapsamına giren denizcilik ekipmanları
 • Ø  2018/1139 sayılı AB direktifi kapsamında değerlendirilen havacılık ekipmanları
 • Ø  Sadece ar-ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ve profesyonellerin kullandığı özel amaçlı telsizler

Bu sayılan ürünlerin dışında kalan telsiz ekipmanları için CE Belgesi gerekli olup üretici firmalar piyasaya arz koşullarını karşılayabilmek için bu yönetmeliğe uymak zorundadır.

2014/53/AB sayılı yönetmelikte belgelendirme yapılabilmesi için dört farklı uygunluk değerlendirme prosedürü belirtilmiştir. İç üretim kontrolü (Modül A) ile belge alacak firmaların onaylanmış kuruluşa ihtiyacı bulunmamaktadır. Onaylanmış kuruluşların sürece dahil olduğu diğer modüller şu şekildedir:

 • Ø  AB Tip İncelemesi (Modül B)
 • Ø  İç Üretim Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk (Modül C)
 • Ø  Tam Kalite Güvencesine Dayalı Uygunluk (Modül H)

Modül B’de üretilen telsiz ekipmanın teknik tasarımının yönetmelik gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı herhangi bir numune olmaksızın tasarım verileri üzerinden incelenmektedir. Bunun için firmaların destekleyici belgeler (teknik tesim, montaj şeması, elektrik devre diuagramı vs) hazırlaması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluş, belgelendirme için gerekli diğer dokümanları da göz önünde bulundurarak tasarımın uygunluğunu incelemekte ve onaylamaktadır.

Modül C’de, Modül B’de açıklanan tipe uygunluk gereksinimlerinin yanı sıra imalatçı tarafından iç üretim kontrolü için her türlü önlemin alınması gerekmektedir. İmalatçının, bu prosedüre göre yapılan belgelendirme sürecinde her bir ürün için ayrı ayrı AB uygunluk beyanı düzenlemesi gerekmektedir.

Telsiz ekipmanları CE Belgesi için en kapsamlı uygunluk değerlendirme prosedürü olan Modül H’de üretici firmaların ürünlerini bir kalite sistemi çerçevesinde üretmesi gerekmektedir. Bu sistemin sahip olması gereken özellikler yönetmelikte detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu prosedüre göre onaylanmış kuruluş gözetiminde üreticinin, kurmuş olduğu kalite sisteminden kaynaklı yükümlülükleri sürekli olarak karşıladığı denetlenmektedir.

 

Telsiz Ekipmanları CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Belgesi almak isteyen firmaların yapması gereken çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

 • Ø  Belgelendirilecek ürünle ilgili yönetmelik gereksinimlerini ortaya koymak
 • Ø  Yönetmelikle uyumlaştırılmış Avrupa standartlarını belirlemek ve bu standartlara göre yapılacak çalışmaları listelemek
 • Ø  Yönetmelik doğrultusunda ürünle ilgili temel teknik, performans, güvenlik, çevre vb gibi başlıklar altındaki test ve analizleri yapmak
 • Ø  AB uygunluk beyanı hazırlamak; bu beyan ürün ve üretici firmaya ait bilgileri, onaylanmış kurulul bilgilerini, beyanın detaylı açıklamasını, referans alınan standartları vs içermelidir.
 • Ø  Teknik dosya hazırlamak; içerisinde AB uygunluk beyanı ile beraber temelde şu dokümanlar yer almalıdır:

o   Ekipmanın tanıtımı; teknik resim, iç ve dış planı, kurulum ve montaj bilgileri, kullanım kılavuzu vb bilgilere yer verilmelidir.

o   Varsa alt bileşenlere ilişkin teknik tasarım bilgileri bulundurulmalıdır.

o   Uyumlaştırılmış standartların listesi

o   Yapılan test ve analizlerin kopyası

o   AB tip incelemesi belgesi ve eklerinin kopyaları

o   Tasarım ve üretim sürecinde yapılan teknik hesaplamaların ayrıntıları

Hazırlanan teknik dosya gerektiğinde ilgili makamlara sunulmak üzere en az 10 yıl süreyle muhafaza edilmelidir.

Bu adımları başarıyla tamamlayan firmalara telsiz ekipmanları CE Belgesi verilmektedir. Ürünler daha sonra telsiz ekipmanı CE etiketi ile piyasaya sürülebilmektedir. 

BİZE ULAŞIN
 • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
 • T 0212 855 58 98
 • W +90 552 582 42 03
 • E info@nvabelge.com