0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi

Taşınabilir basınçlı ekipmanların üretim ve piyasaya arzı ile ilgili uygunluk değerlendirme prosedürleri 2010/35/AB sayılı AB yönetmeliğinde ele alınmaktadır. Bu ekipmanlar birçok ürün grubu için düzenlenen CE Belgesi’nden farklı olarak epsilon işareti (Pi işareti olarak da bilinir) ile piyasaya sunulmaktadır. 2010/35/AB sayılı yönetmelikte yayınlanan gereklilikleri karşılayan taşınabilir basınçlı ekipmanlara Pi işareti / etiketi konulabilmektedir. Bu işaret tıpkı CE işaretinde olduğu gibi ürünlerin AB pazarında serbest dolaşımını mümkün kılmaktadır. 2010/35/AB yönetmeliği ülkemizde 2012 yılında çıkarılan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile uyumlaştırılmıştır. Bu yönetmelik, kapsama dahil olan ekipmanların tasarımı, üretimi, uygunluğunun değerlendirilmesi, etiketlenmesi, piyasaya arzı, gözetimi ve denetimiyle ilgili usul ve esasları açıklamaktadır. Bu bağlamda yönetmelik, üreticilerin yanı sıra ithalatçı firmaların, onaylanmış kuruluşlarıni yetkili distribütörlerin ve ilgili diğer paydaşların görev ve sorumluluklarını da içermektedir.

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, karayolu, demiryolu ve su yolları aracılığıyla taşınan basınçlı ekipmanlara ilişkin kurallar içermektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin de taraf olduğu bazı Avrupa anlaşmalarının gereklilikleri bu yönetmelikte de kabul edilmiştir. Bunlardan en önemlisi Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’dır (ADR). Demiryolu taşımacılığına ilişkin RID ve su yoluyla yapılan taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gereksinimleri açıklayan ADN de yine taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi / epsilon işaretiyle ilgili önemli düzenlemelerdir.

 

2010/35/AB Sayılı Yönetmelik Kapsamı

Epsilon işareti veya Pi işareti ADR’de bahsedilen ve sınıf 2 olarak belirtilen gazları taşıyan basınçlı ekipmanlar için düzenlenmektedir. Basınçlı kaplar, basınca maruz kalan vanalar, tankerler, vagonlar, gaz kartuşları, basınçlı ekipman aksesuarları vs için ürün üzerine epsilon işareti yerleştirilebilmektedir. Yönetmelik ve yönetmelikle ilişkili olarak ADR söz konusu ekipmanların belgelendirilmesi için şu konularla ilgili birtakım kural ve prosedürler açıklamaktadır:

Ø  Tehlikeli ürünlerin sınıflandırılması

Ø  Ambalajlama ve etiketlemeye dair kurallar

Ø  Ekipmanların taşınması, yüklenmesi, depolanması, boşaltılması vb gibi süreçlere ilişkin gereksinimler

Ø  Taşımayı gerçekleştirecek araçlara ilişkin gereksinimler

Ø  Ürünlerin sevkiyatına ilişkin kural ve esaslar

Ø  Basınçlı tankların kullanımına ilişkin maddeler

 

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi Nasıl Alınır?

2010/35/AB sayılı yönetmeliğe tabii olan ürünleri üreten ve piyasaya arz eden firmaların yönetmelikte açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürlerini uygulaması gerekmektedir. Belgelendirme süreci dolaylı olarak ADR, RID ve ADN gibi düzenlemelerin kurallarının da göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. Bu süreçte nasıl bir yol izlenmesi ve belgelendirme sürecinin nasıl planlanması gerektiğine ilişkin daha detaylı bilgileri NVA ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi almak isteyen firmalar, ürünlerin tasarımı, üretimi, etiketlemesi, piyasaya arzı vb gibi konulara ilişkin gereksinimleri karşıladıktan sonra onaylanmış kuruluşlara başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu süreçte yapılması gereken çalışmalardan bazıları şunlardır:

Ø  Epsilon / Pi işareti için onaylanmış kuruluşlara başvuru yapılması

Ø  Ürünle ilgili tip incelemesinin gerçekleştirilmesi

Ø  Kalite sistem onayının alınması

Ø  Ürünle ilgiliyönetmelikte belirtilen muayenelerin ve testlerin yapılması

Ø  Teknik dosyanın hazırlanması; içerisine ürün, üretici firma, üretim prosedürleri, test, uygunluk değerlendirme vb gibi başlıklar altında birçok bilgi ve belgenin eklenmesi gerekmektedir. Teknik dosya hazırlama konusunda NVA’dan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ø  AB uygunluk beyanının hazırlanması

Ø  Halihazırda kullanımda olan ürünler için periyodik muayenelerin ve ara kontrollerin yapılması ve sonuçların raporlanması

Ø  Yeniden belgelendirme yapılacak ürünlerle ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinin tekrarlanması

Taşınabilir basınçlı ekipmanlar birçok sanayi kolunda yoğun bir şekilde kullanılmakta ve sanayinin gelişmesiyle birlikte bu ürünlere olan ihtiyaç artmaktadır. Bu sektörde yer alan firmaların ürünlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde piyasaya sunmasının ön koşulu epsilon işaretidir. Yukarıda da bahsedildiği üzere bu işareti yönetmeliğe uygun şekilde almak isteyen firmaların yapması gereken çalışmalar oldukça detaylıdır. Bu nedenle taşınabilir basınçlı ekipmanlar için CE Belgesi / Pi işareti almak isteyen kuruluşların belgelendirme sürecinde mutlaka bir danışmanlık firmasından destek alması tavsiye edilmektedir. Bu noktada NVA firmaların en güvenilir çözüm ortağı olmaktadır. Belgelendirme sürecini en hızlı, kolay ve düşük maliyetli bir şekilde tamamlamak isteyen şirketler NVA’dan destek alabilirler.

BİZE ULAŞIN
  • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
  • T 0212 855 58 98
  • W +90 552 582 42 03
  • E info@nvabelge.com