0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

Sivil Kullanım İçin Patlayıcılar CE Belgesi

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere CE Belgesi verilmesine ilişkin kural ve esaslar 2014/28/EU sayılı yönetmelikte açıklanmıştır. Avrupa Birliği’nin bu yönetmeliği ülkemizde 2017 yılında çıkarılan “Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile kabul edilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin kapsamına giren ürünleri üreten firmaların uyumluluk doğrulama, belgelendirme, etiketleme, piyasaya arz, gözetim ve denetim gibi konularda 2014/28/AB sayılı yönetmeliği referans alması gerekmektedir. Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler CE Belgesi, firmaların bu ürünleri AB pazarına sunmasının en önemli ön koşullarından biridir. Ayrıca yönetmeliğin ülkemizde de uyumlaştırılması ile firmalardan iç piyasaya erişim noktasında da CE Belgesi talep edilmektedir.

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler CE Belgesi, ürünlerin gerekli temel emniyet, sağlık, çevre ve güvenlik koşullarını sağladığını göstermektedir. İlgili yönetmelik bu maddelerin üreticileriyle birlikte yetkili temsilci, dağıtıcı, onaylanmış kuruluş vb gibi paydaşlara ait görev, yetki ve sorumlulukları da açıklamaktadır. Kapsama dahil olan ürünleri üreten firmalar bir onaylanmış kuruluş gözetiminde test, onay, doğrulama ve denetim gibi aşamalardan geçerek CE Belgesi almak zorundadır.

 

2014/28/AB Sayılı Yönetmelik Kapsamı

Yönetmeliğe göre CE Belgesi alınması gereken maddelerden bazıları şunlardır:

 • Ø  Yangın çıkarıcı mühimmatlar
 • Ø  Sis ve göz yaşartıcı mühimmatlar
 • Ø  Bombalar ve foto flaşlar
 • Ø  Fitiller ve ateşleyiciler
 • Ø  Aydınlatma amacıyla kullanılan mühimmatlar
 • Ø  Havai fişekler
 • Ø  Sinyal cihazları
 • Ø  İzleyici ile atılan mermiler
 • Ø  Teknik amaçlı proteknik maddeler
 • Ø  Patlayıcılı veya boşalan şarjlı mermiler
 • Ø  İnfilak eden patlayıcılar
 • Ø  Kapsüller ve röleler

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere ilişkin 2014/28/AB sayılı yönetmelik her bir ürün grubuyla ilgili detayları ve karşılaması gereken kriterleri açıklamaktadır. Her bir madde, üretim ve nihai kullanım aşamalarında temel olarak insan sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atmayacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bunun için yönetmelikte açıklanan emniyet ve güvenlik gereksinimleri karşılanmalı ve doğrulanmalıdır. Bu gibi genel gereksinimlerin yanı sıra her bir ürün grubu için birtakım özel gereksinimler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Ø  Söz konusu maddenin kimyasal saflığı
 • Ø  Fiziksel ve kimyasal kararlılık
 • Ø  Yapısal ve kendine özgü karakteristik özellikler
 • Ø  Patlayıcı maddelerin doğru yüklenmesi ve taşınması
 • Ø  Bu maddelerle birlikte kullanılan diğer aksesuar ve cihazların istenen özelliklere sahip olması
 • Ø  Ürünlerin piyasay sunulmadan önce gerekli tüm testlerin yapılması
 • Ø  Darbelere karşı dayanıklılık
 • Ø  Patlamanın zamansız veya istenmeyen koşullarda gerçekleşmesi durumunda gerekli emniyet önlemlerinin alınması

2014/28/AB sayılı yönetmelikle ilgili tüm konularda NVA ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler CE Belgesi Nasıl Alınır?

2014/28/AB sayılı yönetmelik içerisinde üreticilerin ürünlerini nasıl doğrulaması gerektiğine ilişkin kural ve esaslar yer almaktadır. Buna göre ürün tipi, modeli, belgelendirme kapsamı, onaylanmış kuruluşun sürece dahil olma seviyesi vb gibi faktörlere bağlı olarak takip edilmesi gereken farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri bulunmaktadır. AB tip değerlendirme, iç imalat kontrolleri, ürün kalite güvencesi, ürün doğrulama ve birim doğrulama vb gibi prosedürleri esas alan farklı modüller (B, C2, D, E, F, G) çerçevesinde CE Belgesi alınabilmektedir. Her bir modülde üretici firmanın ve onaylanmış kuruluşun yapması gereken çalışmalar farklılık göstermektedir. NVA ile iletişime geçerek süreci hangi prosedür kapsamında sürdürmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere CE Belgesi alırken yapılması gereken diğer önemli çalışmalardan bazıları şunlardır:

 • Ø  Belgelendirilecek ürünlerle ilgili yönetmelikte ve/veya yönetmeliğin atıfta bulunduğu standartlarda bahsedilen ürün doğrulama testlerini gerçekleştirmek
 • Ø  Teknik dosya hazırlama; içerisine ürün ve firma tanıtımı, test raporları, ürün güvenlik formu, kullanım kılavuzı, AB uygunluk beyanı vb gibi bilgi ve belgelerin konulması gerekmektedir.
 • Ø  Onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunma
 • Ø  Ürün ve/veya üretim tesislerinin onaylanmış kuruluşun yetkililieri tarafından denetlenmesi
 • Ø  Tespit edilen uygunsuzluk bulgularıyla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması
 • Ø  Tüm sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından CE Belgesi’nin düzenlenmesi ve ürüne CE etiketinin yapıştırılması

Belgelendirme süreci tamamlandıktan sonra onaylanmış kuruluş tarafından piyasa gözetimi bağlamında denetleme ve inceleme süreçleri devam edebilmektedir. Üretici firmaların başta üretim olmak üzere ambalajlama, etiketleme, depolama, dağıtım vb gibi süreçlerde yönetmeliğe bağlı kalması gerekmektedir. NVA ile iletişim geçerek belgelendirme süreci ve sonraki adımların tamamında yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Piroteknik Maddeler CE Belgesi

BİZE ULAŞIN
 • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
 • T 0212 855 58 98
 • W +90 552 582 42 03
 • E info@nvabelge.com