0212 855 58 98
0552 791 08 20

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgelendirmesi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı, bir kuruluşta iş verenin ya da yönetici kadronun çalışanlara adil davranma konusunda asgari çalışma koşullarını sağlayıp sağlamadığını belirlemek için uygulanan bir standarttır. BM/ILO ve uluslararası hukuk kurallarını ölçüt alarak sanayi ve sosyal uyum arasındaki dengeyi yakalamak için tasarlanmıştır.
 

Son dönemde tüketicinin satın aldığı ürünlere yönelik beklentisinin artmasına karşılık olarak sunulan hizmet kalitesi durmaksızın yükseltilme gayreti içindedir. SA 8000 bu anlamda “Kaliteli ürünler ancak çalışanların mutlu oldukları çalışma koşullarında üretilebilir.” tezini destekleyen de bir standarttır. İşletmelerin hedefledikleri müşterilerine “daha kaliteli ve güvenilir ürünler sunma” sorumluluğunu vurgulayan ISO 9001 ve doğal çevreye karşı olan sorumluluklarını düzenleyen ISO 14000, İş Sağlığı ve Güvenliği 18001 serileri gibi standartların varlığı öteden beri bilinmekte ve uygulanmaktadır. Diğer yönetim sistemleri standartlarıyla entegre edilebilir bir standarttır ve bir yandan da bu standartları tamamlayıcı bir nitelik ortaya koyar.

Şirketler arasındaki rekabet unsurları arasına kalite ve maliyet kadar, sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve ahlaka uygun faaliyet gösterme gibi değerlerin de girmeye başlamasıyla gündeme taşınmaya başlamıştır.

SA 8000, ürün ve hizmet üretiminde etik unsurları garanti altına alan bir standarttır ve dünyanın her yerinde, her iş sektöründe, her büyüklükte kuruluşa uygulanabilir. 

SA 8000 Standardı’na uygun çalışan bir kuruluşta, sağlık ve güvenlik koşulları, çalışma yaşının uygunluğu, ırk, cinsiyet, din gibi sosyal ayırımlara dayanarak iş ve ücret koşullarında farklılık gözetilmediği, çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sistemli olarak güvence altına alınmış demektir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün sözleşmelerini ve ulusal yasaları esas alan SA 8000 Standardı; çocuk işçilik, zorla çalıştırma, sağlık ve güvenlik, örgütlenme özgürlüğü, disiplin uygulamaları, ayrımcılık, çalışma saatleri ve ücretlendirme konularında asgari koşullları belirler.

İnsan hakları yönetimi konusunda işletmelerde en çok kabul gören uluslararası standart SA 8000’dir. Her türden kuruluşa uygun, denetlenebilir ilk standarttır. Birlikte çalıştığınız tüm çalışanlarınızın ve paydaşlarınızın nezdinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğinizin güvencesidir.

SA 8000 Standartı’nın Avantajları 

-İstihdam, pazarlama ve organizasyon yönetimi alanlarında en güvenilir ve saygın standartların başında gelme

-Çalışanları yüksek moralle iş ortamlarına bağlama ve motive etme

-Üretilen işe şeffaflık katma

-Potansiyelinizi koruyarak yeni müşteri ve yatırımcılar çekme

-Sektörde hesap verebilir, güvenilir bir kuruluş olarak tanınma

SA 8000 Standardı'na ihtiyaç duyulmasının başlıca nedenlerinden biri gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma koşullarının artık göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmış olmasıdır. Dünyaca ünlü şirketler az gelişmiş ülkelerdeki kötü çalışma koşullarını kendi çıkarları için kullanmakta ve üretim için özellikle bu bölgeleri seçmektedirler. Ancak bu uygulamaları yaptıkları öğrenilen şirketler halkın ve sivil toplum kuruluşlarının tepkileriyle günden güne daha çok karşılaşmaktadırlar. Bu tür tepki ve protestolar SA 8000 Standardı’nın oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bunun yanında, bilinçlenen müşteriler de satın aldıkları mal ve hizmetleri üreten şirketlerin sosyal sorumluluklarını daha fazla sorgular hale gelmeye başlamışlardır.

SA 8000 Standardı’nın üzerinde durduğu 9 temel konu başlığı vardır: 

 - Çocuk işçiliği

 - Zorunlu çalışma zorunlu işçilik

 - Sağlık ve güvenlik

 - Toplu pazarlık hakkı

 - Ayırt etme

 - Disiplin uygulamaları

 - İş saatleri

 - Ücret

 - Yönetim sistemleri

SA 8000 Belgelendirme Süreci 

Bir kuruluşun SA 8000 belgesine sahip olabilmesi için öncelikle gerekli altyapı düzenlemelerini yapması gerekir. Söz konusu belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır. Her yıl ise ara gözetimler yapılmaktadır. Belgeye sahip kuruluş, sistemini sürekli iyileştirmeli, sistematik değişim içerisine işçi katılımını da dahil etmelidir. Belgelendirme sürecinde denetimler tesisin yeri, büyüklüğü ve işçi sayısına gore değişmektedir. Denetim iki aşamalıdır, ilk aşama kapsamı ve kuruluşu tanımakla ilgilidir. İkinci aşamada kuruluşun standard uyumu nesnel olarak değerlendirilir. Düzeltici eylemler denetim süresince olacaksa denetime ilave edilir ve gerekli düzenlemeler yapılır. Belge için başvuran firmanın belge alma süreci birkaç ay ile birkaç yıl sürebilir.

1. Planlama: Denetime girecek olan örgüt üst yönetimi, belgelendirmeden sorumlu olacak, konu ile ilgili bilgisi ve deneyimi olan bir çalışanı denetimden sorumlu olarak görevlendirir. 
2. Uygulama: SA 8000 standardının maddelerini uygulandığına dair kayıtlar tutulur. 
3. Kontrol: Örgüt kendini hazır hissettiğinde bir ön denetim yapılabilir. Bu ön denetimde çıkan uygunsuzluklar belgelendirme denetimini etkilemez. Ön denetimde ortaya çıkan uygunsuzluklar belgelendirme denetiminden önce düzeltilebilir. 
4. Periyodik kontrol: SA 8000 belgesi 3 yıl geçerlidir. Her 6 ayda bir şirket gözetim denetimlerine girer. Bu şekilde örgütün standardın gerekliliklerine sürekli olarak uyup uymadığı kontrol edilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

BİZE ULAŞIN
  • Beylikdüzü OSB Mah. 3. Cad No:8 K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
  • T 0212 855 58 98
  • W 0552 791 08 20
  • E info@nvabelge.com