0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi

Otomatik olmayan tartı aletlerine CE Belgesi verilmesine ilişkin yasal düzenlemeler 2014/31/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ile yapılmıştır. Bu yönetmelik, kapsama dahil olan tartı aletlerinin sağlaması gereken kriterleri, uygunluk değerlendirme prosedürleri ve piyasada bulundurulmasına ilişkin kuralları açıklamaktadır. 2014/31/EU sayılı yönetmeliğe göre firmalar otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi olmadan Avrupa pazarına ürün satışı yapamamaktadır. Bu belge, ürünlerin temel teknik, sağlık, çevre, güvenlik vb gibi konularda uyulması gereken asgari özellikleri karşılandığını göstermektedir. Söz konusu yönetmelik, Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum kapsamında ülkemizde 2016 yılında yayınlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ile kabul edilmiştir. 2014/31/AB yönetmeliği uyarınca iç piyasa gerekliliklerinin karşılanması için firmalardan CE Belgesi alması istenmektedir. Yönetmelik üreticilere, yetkili temsilcilere, ithalatçılara, dağıtıcılara, Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın) ve ilgili diğer paydaşlara düşen sorumlulukları da açıklamaktadır.

 

2014/31/EU Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği Kapsamı

Yönetmelikte tanımlanan otomatik olmayan tartı aleti (NAWI | Non-Automatic Weighing Instruments), yükün üzerine konulması, kütle ölçümünün yapılması, yükün üzerinden alınması vb gibi adımlarda dışarıdan müdahalenin gerekli olduğu tartı aletlerini ifade etmektedir. CE Belgesi düzenlenecek tartı cihazlarından bazıları şunlardır:

 • Ø  Tıbbi işlemlerde hastaların tedavi sürecinde kullanılan tartı aletleri
 • Ø  Otoyol ve köprü geçişleri, ceza, ikramiye, tarife ücreti, tazminat vb gibi ödemelerin hesaplanmasında kullanılan ağırlık ölçüm cihazları
 • Ø  Ticari işlemlerde kullanılan tartılar
 • Ø  Eczanelerde ilaç hazırlarken ya da laboratuvarlarda yapılan analizlerde kullanılan kütle ölçüm cihazları
 • Ø  Halka açık yerlerde tüketicilere doğrudan satışı yapılan ürünlerin fiyatını belirlemede kullanılan tartı cihazları

2014/31/AB sayılı yönetmelik, kapsama dahil olan tartı aletlerinin doğru sonuçlar vermesini; bu sayede piyasa faaliyetlerinin şeffaf ve izlenebilir olmasını sağlamaktadır. Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi bulunan kütle ölçüm cihazlarını kullanan ithalatçılar, distribütörler, dağıtıcılar ve diğer firmalar böylelikle idari yükümlülükleri büyük ölçüde yerine getirmiş olmaktadır. Bu aletlerin hangi kriterlere göre üretilmesi gerektiğini açıklayan yönetmelik sayesinde ürünler AB pazarında serbestçe dolaştırılabilmektedir.

2014/31/EU sayılı yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte daha önce yürürlükte olan 2002/95/EC sayılı yönetmelik geçerliliğini yitirmiştir. CE Belgesi eski yönetmeliğe göre düzenlenmiş olan firmalar, belgelerini geçiş süreci tamamlandıktan sonra yeni yönetmeliğe göre güncellemek zorundadır. NVA, yeni CE Belgesi alımlarında veya belge güncelleme süreçlerinde firmaların ihtiyaç duyduğu eğitim, kalite, denetim ve belgelendirme hizmetlerini sağlamaktadır.

Otomatik olmayan tartı aletleri yönetmeliğinde, söz konusu cihazlarla ilgili birçok başlık altında farklı gereksinimler sıralanmıştır. Bunlardna bazıları şunlardır: Doğruluk, sınıflandırma, hizalama, sıfır ayarı, tartım sonuçlarının yazdırılması, dara alma, tesir miktarı ayarlama, tasarım ve imalat vs.

 

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi Almak

2014/31/EU sayılı direktif, tartı aletlerine CE Belgesi verilmesi konusunda farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri belirlemiştir. Bu bağlamda, takip edilen prosedür çerçevesinde üreticilerin yapması gereken çalışmalar birbirinden farklıdır. Aynı şekilde, her bir prosedürde onaylanmış kuruluşların sürece dahil olma düzeyi de farklılık göstermektedir. Bu prosedürler şöyle sıralayabiliriz:

 • Ø  AB tip incelemesi - Modül B
 • Ø  Üretim sürecinin kalite güvencesiyle düzenlenen CE Belgesi (Modül D); bu güvenceyi esas alan tipe uygunluk beyanıyla düzenlenen CE Belgesi (Modül D1)
 • Ø  Ürün doğrulamasını esas alan uygunluk beyanıyla düzenlenen (Modül F1) ve bu doğrulamayı esas alan tipe uygunluk beyanıyla düzenlenen (Modül F) CE Belgesi
 • Ø  CE Belgesi birim doğrulamasıyla veriliyorsa Modül G gereklilikleri esas alınmalıdır.

Belgelendirmenin hangi modüle göre yapılması gerektiğini ve modül çerçevesinde yapılması gereken çalışmaları NVA ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi almak isteyen firmaların atması gereken adımları şöyle özetleyebiliriz:

 • Ø  Belgelendirme yapılacak ürünle ilgili yönetmelikte ve yönetmelikle uyumlaştırılmış standartlarda yer alan gereksinimlerin belirlenmesi
 • Ø  Bu gereksinimler doğrultusunda ürünle ilgili test ve analizlerin yapılması
 • Ø  Teknik dosyanın hazırlanması; içerisine tartı aletiyle ilgili teknik bilgiler, firmaya ait bilgiler, test raporları, referans alınan standartların listesi, ürün kullanım kılavuzu, AB uygunluk beyanı vs konulmalıdır.
 • Ø  Onaylanmış kuruluşlar uygulamaya konulan değerlendirme prosedürünün içeriğine göre ürünün kendisini ve üretim hattını yerinde denetleyebilmektedir. Teknik dosyaya bu tür denetleme / ziyaret süreçlerine ilişkin raporlar da konulmalıdır.
 • Ø  Tüm adımların başarıyla tamamlanmasının ardından ürüne CE etiketinin iliştirilmesi

NVA, sahip olduğu bilgi ve tecrübe sayesinde otomatik olmayan tartı aletleri CE Belgesi almak isteyen firmaların belgelendirme sürecini profesyonel şekilde planlamaktadır. Bu sayede süreç çok daha hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde tamamlanabilmektedir. Daha detaylı bilgi için NVA ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

BİZE ULAŞIN
 • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
 • T 0212 855 58 98
 • W +90 552 582 42 03
 • E info@nvabelge.com