0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

Ölçü Aletleri CE Belgesi

Ölçü aletleri CE Belgesi almak isteyen kuruluşların 2014/32/EU sayılı yönetmelikte açıklanan kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu yönetmelik, kapsama dahil olan ölçüm cihazlarının tasarımı, üretimi, kullanımı ve piyasada bulundurulması vb gibi konularda uyulması gereken kural ve esasları açıklamaktadır. 2014/32/EU sayılı Avrupa Birliği direktifi, ülkemizde 2016 yılında çıkarılan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) ile kabul edilmiştir. Buna göre, su sayacı, elektrik sayacı, malzeme ölçer vb gibi CE Belgesi ile piyasaya sunulması gereken aletler için yönetmelikteki hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Ürünlerini bu yönetmeliğe göre tasarlayan, üreten, etiketleyen ve satışa sunan firmalar ölçü aletleri CE Belgesi alabilmektedir. Bu belge, özellikle Avrupa pazarına girmek isteyen şirketler için çok önemlidir. Çünkü CE Belgesi’nin tanındığı ve geçerli olduğu Avrupa ülkelerinde bu ürünlerin piyasada serbestçe dolaşımı için ölçü aletleri CE Belgesi alınması zorunludur. Bu belgeyle birlikte, ürünlerin yönetmelikte tarif edilen temel sağlık, güvenlik, çevre ve teknik gerekliliklerinin karşılandığı doğrulanmış olmaktadır.

 

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) Kapsamı

Yönetmeliğe göre şu ürünler için CE Belgesi alınması gerekmektedir:

 • Ø  Boyut ölçümü yapan aletler
 • Ø  Egzoz gazını analiz eden cihazlar
 • Ø  Elektrik enerjisi sayaçları
 • Ø  Gaz sayaçları
 • Ø  Isı ölçerler
 • Ø  Malzeme ölçerler
 • Ø  Otomatik kütle ölçüm aletleri
 • Ø  Su dışındaki sıvıların miktarlarını ölçen cihazlar
 • Ø  Su sayaçları
 • Ø  Taksimetreler

Yönetmelik içerisinde bu aletlerin üreticileri, ithalatçıları, dağıtıcıları, firmaların yetkili temsilcileri vb gibi kuruluşlar için farklı görev ve sorumluluklar belirlenmiştir. Yönetmelik ayrıca ölçü aletleri CE belgelendirme sürecinde onaylanmış kuruluşların yapması gereken çalışmaları da açıklamaktadır. Otomatik olmayan tartı aletlerinin 2014/31/AB sayılı yönetmelik kapsamında değerlendirildiğini belirtmekte fayda var.

2014/31/AB sayılı direktif doğrultusunda alınacak ölçü aletleri CE Belgesi için farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri bulunmaktadır. Alınacak belge için doğru prosedürün belirlenmesi ve prosedür gerekliliklerinin doğru ve tutarlı bir şekilde yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle firmaların bu süreçte CE belgelendirme alanında uzmanlık sahibi eğitim ve danışmanlık kuruluşlarından destek alması tavsiye edilmektedir. NVA, ölçü aletleri CE Belgesi almak isteyen firmalara her konuda yardımcı olmakta; belgelendirme adımları için kapsamlı planlamalar yapmaktadır.

 

Ölçü Aletleri CE Belgesi Nasıl Alınır?

Yönetmelik içerisinde belgelendirme için çok sayıda uygunluk değerlendirme prosedürü bulunmaktadır. Her prosedürün kapsamı birbirinden farklıdır. Firmaların seçilen prosedürde yapması gereken çalışmalar ve onaylanmış kuruluşun görev ve sorumlulukları farklılık göstermektedir. 2014/31/AB sayılı yönetmelik doğrultusunda firmalar, ürünlerinin uygunluğunu Modül A’dan H’ye kadar farklı prosedürler ile doğrulayabilmektedir. Bu modüllerin değerlendirmede referans aldığı kriterleri şöyle özetleyebiliriz:

 • Ø  İç üretim kontrolü
 • Ø  Ölçü aletlerinin rastgele aralıklarla denetimi
 • Ø  AB tip incelemesi
 • Ø  İmalat sürecinin kalite güvencesi
 • Ø  Ölçü aletinin kalite güvencesi
 • Ø  Nihai ürünün incelenmesi ve test edilmesi
 • Ø  Ürün doğrulaması
 • Ø  Birim doğrulama
 • Ø  Tasarım incelemesi
 • Ø  Tam kalite güvencesi

Doğru uygunluk değerlendirme prosedürünün seçilmesinin ardından yapılacak diğer önemli çalışmaları şöyle sıralayabiliriz:

 • Ø  Ürünün tasarımı ve üretimi süreçlerinde yönetmelikte belirtilen temel gereksinimlerin karşılandığının doğrulanması. Bu gereklilikler arasında dayanıklılık, uygunluk, bozulmaya karşı koruma, yeniden imal edilebilirlik, ölçüm hassasiyeti, ölçüm sonuçlarının gösterilmesi, yinelenebilirlik, hata payı doğrulama vb gibi konular yer almaktadır. Tüm test ve analizlerin yönetmelik ve yönetmelikle uyumlaştırılmış standartlar referans alınarak yapılması gerekmektedir.
 • Ø  Teknik dosyanın hazırlanması. Teknik dosya içerisine belgelendirme sürecinde dokümante edilen her türlü bilginin konulması gerekmektedir. Bu bağlamda, ürünlerin teknik çizimleri, test raporları, risk analizi sonuçları, ürün kullanım / tamir / bakım kılavuzu, firmaya ait bilgiler vs teknik dosyada yer almalıdır.
 • Ø  Belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunma
 • Ø  Ürün ve üretim hattının onaylanmış kuruluşlar tarafından incelenmesi ve denetlenmesi
 • Ø  Ürün için uygun CE etiketinin hazırlanması ve ürüne yerleştirilmesi. Bunun için CE İşareti Yönetmeliği’ndeki gereklilikler esas alınmalıdır.

Ölçü aletleri CE Belgesi için hazırlanan teknik dosya 10 yıl süreyle muhafaza edilmeli ve talep edildiğinde ilgili makamlara sunulmalıdır. Firmaların ayrıca belgelendirme sonrasındaki gözetim denetimlerine de hazırlıklı olması gerekmektedir. NVA’dan belgelendirme ve belgelendirme tamamlandıktan sonraki süreçlerde de destek alabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN
 • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
 • T 0212 855 58 98
 • W +90 552 582 42 03
 • E info@nvabelge.com