0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği

2016/424/AB sayılı Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği, bu sistemlerin ve emniyet aksamlarının piyasada bulundurulmasına yönelik kuralları açıklamaktadır. Bu AB yönetmeliği, söz konusu sistemlerin alt bileşenlerine ve güvenlik aksesuarlarına ait ürünlerin Avrupa pazarında serbestçe dolaşmasını sağlamaktadır. Ülkemizde de 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelik ile uyumlaştırılmıştır. Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB), teleferik ve benzeri sistemlerin piyasaya arzı ve piyasada serbestçe dolaşımına ilişkin usul ve esasları açıklamaktadır. Ayrıca, yeni sistemlerin tasarımı, üretimi, devreye alınması vb gibi aşamalarla ilgili uygunluk gereksinimlerini ortaya koymaktadır. Kablolu taşıma tesisatı CE Belgesi veya teleferik CE Belgesi almak isteyen firmalardan bu yönetmeliğin gerekliliklerini karşılaması beklenmektedir.

 

Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği Kapsamı

Yönetmelik, insan taşımak amacıyla tasarlanmış sistemleri kapsamaktadır. Ayrıca, yeniden ruhsatlandırılması gereken sistemler için de yönetmelik gereksinimleri takip edilmelidir. Kablolu taşıma sistemlerine ait alt sistemler, bileşenler ve unsurların yanı sıra sistemin emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlayacak cihazlar ve teçhizatlar da yönetmelik kapsamaktadır. Yönetmelik doğrultusunda uygunluğunun değerlendirilmesi gereken kablolu taşıma sistemi unsurlarından bazıları şunlardır:

 • Ø  Taşıma kabloları ve bağlantıları
 • Ø  Tahrik, harekete geçirme ve frenleme sistemleri
 • Ø  Kablo sarma dişlileri, istasyon makineleri vs
 • Ø  Kabin, koltuk ve çekme teçhizatları
 • Ø  Tahrik ve süspansiyon dişlileri
 • Ø  Yıldırımdan korunma ekipmanları
 • Ø  Taşınabilir ve taşınmaz kurtarma tahribatları
 • Ø  Kablolu taşıma tesisatı ve sistemlerinin iletişim, kontrol, izleme ve emniyet aksamları

Bu tür sistemleri ve ürünleri üreten firmalar ürünlerini piyasaya sunabilmek için CE Belgesi almalıdır. Bunun için de yönetmelik ve yönetmelikle uyumlaştırılmış bazı Avrupa standartlarının gerekliliklerini yerine getirmelidir.

Yönetmeliğin kapsamından muaf tutulan sistemlerden bazıları şunlardır:

 • Ø  Tarım ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılan kablolu taşıma sistemleri
 • Ø  Su yollarında yapılan taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan teçhizatlar
 • Ø  Madencilik tesisatları
 • Ø  Asansör sistemleri; bu sistemler 2014/33/AB sayılı Asansör Yönetmeliği’nde ele alınmaktadır.
 • Ø  Dinlence ve eğlence amaçlı kablolu taşıma tesisatları
 • Ø  Özel kişi ve malların taşınması için tasarlanan ve dağ evleri ve kulube gibi alanlara hizmet veren taşıma tertibatları

2016/424/AB sayılı Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği’ne göre CE Belgesi verilecek ürünlerin, sistemlerin ve alt bileşenlerin karşılaması gereken temel gerekleri şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

 • Ø  Kişilerin güvenliği
 • Ø  Emniyet prensipleri
 • Ø  Boyutlar ve montaj prosedürleri
 • Ø  Sistemin bütünlüğü
 • Ø  Bakıma uygunluk
 • Ø  Hız ve taşıma araçları arasındaki mesafeler
 • Ø  Kablolar, frenler, mekanik ve elektronik tesisatlar
 • Ø  Ana ve yedek tahrik sistemleri
 • Ø  Düşme riskinin değerlendirilmesi
 • Ø  Operatör yetkinliği ve çalışma düzeni
 • Ø  Sistemin durdurulması ve emniyete alınabilmesi

 

Teleferik ve Kablolu Taşıma Tesisatı CE Belgesi Nasıl Alınır?

2016/424/AB sayılı yönetmeliğe göre CE belgelendirme yapılabilmesi için firmaların takip etmesi gereken farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri bulunmaktadır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

 • Ø  Alt sistemin veya emniyet aksamının teknik tasarımının incelendiği AB tip inceleme prosedürü (Modül B)
 • Ø  Üretim sürecinin yönetmelikte belirtilen kalite güvence sisteminin gerekliliklerini karşıladığını doğrulayan tipe uygunluk prosedürü (Modül D)
 • Ø  Alt sistemin veya emniyet tertibatının AB tip incelemesinde belirtilen teknik tasarım parametrelerine uygunluğunu doğrulayan prosedür (Modül F)
 • Ø  Birim doğrulaması esasına dayanan tipe uygunluk (Modül G)
 • Ø  Tasarım, üretim ve diğer aşamaların tamamının tam kalite güvencesiyle birlikte yürütüldüğü ve tasarım incelemesinin esas alındığı uygunluk modülü (Modül H)

Her bir prosedürde firmaların yapması gereken çalışmalar ve onaylanmış kuruluşların sürece dahil olma düzeyi farklıdır. Belgelendirme sürecinde tasarım, üretim, test, doğrulama, denetim, gözetim, muayane vb gibi konularda farklı gereksinimler söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, doğru prosedür belirlendikten sonra bu gereksinimler karşılanmalı ve bir teknik dosya hazırlayarak onaylanmış kuruluşa sunulmalıdır. Teknik dosyanın içerisinde olması gereken dokümanları şöyle özetleyebiliriz: Ürün ve üretici firma bilgileri, ürünün ve alt bileşenlerinin / emniyet ekipmanlarının tasarım dokümanları; tamir, bakım, kullanım, montak ve devreye alma kılavuzları, risk değerlendirmesi, test ve muayene raporları, kalite güvence sistemi belgeleri vs.

Onaylanmış kuruluşlar, hem teknik dosya üzerinden inceleme yapmakta hem de ürünü ve üretim sürecini yerinde denetleyebilmektedir. Daha sonra kablolu taşıma tesisatı CE Belgesi düzenlenmesine ilişkin nihai karar verilmektedir. Bu süreci tüm yönleriyle profesyonel bir şekilde yürütmek için NVA’dan destek alabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN
 • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
 • T 0212 855 58 98
 • W +90 552 582 42 03
 • E info@nvabelge.com