0212 855 58 98
0552 791 08 20

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi


Son derece önemli bir belgelendirme türü olan ISO 9001 Belgelendirme hakkında bilgi vermeden önce genel hatlarıyla ISO kavramına göz atmakta fayda vardır. ISO, aslında “International Organization for Standardization” sözcüklerinin kısaltılmasıdır. Bunu da dilimize Uluslararası Standardizasyon Örgütü şeklinde çevirmemiz mümkündür. Dünya çapında kabul görmesi ve son derece ciddi bir oluşum olması, referans olarak kabul edilmesini sağlamıştır.
 

ISO 9001 Belgelendirme sayesinde ürün ve hizmet kalitesi konusunda devamlılığın sağlanması amaçlanmıştır. Nitekim bugüne kadar yapılan çalışmalar da bu doğrultuda ne denli başarılı işler yapıldığını gösteriyor. ISO 9001 Belgelendirme oldukça etkili ve kapsamlı bir standarttır. Herhangi bir işletme ya da kuruluş söz konusu standardın sunduğu prosedürleri karşıladığı takdirde ISO 9001 Belgesi almaya hak kazanır. Bu belge sayesinde bahsi geçen ürün ya da hizmetin evrensel standartlara uygun olduğu pekişir. Standart, merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan ISO tarafından geliştirilmiştir. ISO 9001 Belgelendirme üye olan ülkelerin akreditasyon konusundaki kurallara bağlı olarak verilir. Ülkemizde bu konuda resmi anlamda yetkili olan oluşum TÜRKAK’tır.


ISO 9001 Hakkında Genel Bilgiler

Bugün ticari, sosyal ve ekonomik alanlarda yaşanan büyük değişim ve gelişimler, üretim biçimlerini ve hizmet anlayışını radikal bir şekilde değiştirmiştir. Artan rekabet ortamı içinde nitelik sorgulanmaya başlanmıştır. Bu anlamda hedef kitle kalite standartları konusunda daha sorgulayıcı olmaya başlamıştır. Buy eni koşullara ve değişime adapte olamayan işletmelerin ayakta kalmaları olanaksızdır. ISO 9001 Belgelendirme sürekli bir yenileme ve iyileştirme amacı güder. İşletmelerin standartlarını yukarı çekebilmeleri noktasında çok önemli bir rol oynar. Kalite yönetim sistemleri kuruluş aşamasından başlayıp pazarlama ve dağıtım aşamalarına kadar her alanı kontrol eder. Sektörlere özel çözümler üretir ve dinamiklere bağlı olarak prosedürlerini daimi olarak yenileme ihtiyacı hisseder. 
 

ISO 9001 Belgelendirme esasen ISO 9000 Kalite Standartları serisi içinde değerlendirilir. Bu standartlar da 1987 tarihinden bu yana büyük bir ilgi görmeye devam eder. Kısa süre içinde evrensel bir nitelik kazanmış ve önemi artmıştır. ISO 9001 Belgelendirme, doğru ve başarılı bir yönetim sisteminin ne şekilde kurulması gerektiğini, ne şekilde dökümante edilmesi ve en önemlisi devamlılığının nasıl sağlanması gerektiğini aktarır. Bu anlamda Türkiye’de de büyük bir karşılık bulmayı başarmıştır. Söz konusu seride yer alan tüm standartlar esas olarak müşteri memnuniyetini esas alır. İşletmelere profesyonel düzeyde rehberlik eden çok kapsamlı bir standartlar bütünü olarak değerlendirmek doğru olacaktır. ISO 9001 Belgelendirme bu açıdan işletmelerin kurumsal açıdan yol almalarını ve referanslar oluşturmasını sağlar. En önemlisi ise ISO 9001 Belgelendirme küçük ya da orta ölçekli her türlü kuruluş ve işletme için uygulanabilir bir süreçtir.


Her Sektöre Uygulanabilir

ISO 9001 Belgelendirme ile beraber ISO tarafından yayınlanan kılavuz standartlar da söz konusudur. Hem ISO 9001 Belgelendirme hem de diğer kılavuz standartlar doğrudan 9000 serileri olarak geçer. Müşterilerin beklentilerini ya da ihtiyaçlarını karşılamak adına başvurulan çok önemli bir yol olan ISO 9001, evrensel düzeyde kabul görmüş bir mevzuata sahiptir. ISO 9001 aslında bir tür kontrol mekanizması olarak algılanabilir. Söz konusu hataları, kusurları azaltmak ya da ortadan kaldırmak, standardın amaçları arasındadır.
 

ISO 9001 Belgelendirme kapsamında aslında zorlama söz konusu değildir. Sadece bazı genel geçer koşullar içerdiğinden söz edebiliriz. İşletme büyüklüğü bir ölçü olmayacağı gibi sektör farkları da belirleyici değildir. ISO 9001 Belgelendirme pek çok sektöre rahatlıkla adapte edilebilir. Özellikle doğru bir biçimde kavranıp analiz edildiğinde son derece kuvvetli bir yönetim sistemi ortaya çıkacaktır. ISO 9001 sektörlere özel bir mevzuat içermez, genele hitap eder. Bu özelliği uygulanabilir olmasındaki en önemli etkendir. Sektör ya da ölçek gibi kriterler ISO 9001 Belgelendirme süreçlerinde anlamsızdır.


ISO 9001 Faydaları

Dünya çapında kabul görmeyi başarmış olan ISO 9001 Belgesi’nin son derece önemli yararları vardır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralamak olasıdır:
 

Müşteri şikayetlerinde bariz bir azalma olur. Kurumlar daha ok müşteri ilişkilerine yoğunlaşır.
 

-Doğru ve başarılı tasarım planlamaları, işlem maliyetlerini düşürür.

-Kalitesizlik kaynaklı gereksiz maliyetler azaltılır.

-Faaliyetlerin doğru planlanmasına bağlı olarak sorunlar daha hızlı çözülür.

-İşletme sahiplerini yönetimler çok daha iyi kontrol eder.

-Sorunlar sistematik olarak çözüme kavuşturulur.

-Kuruluşa dair nitelik imajı güçlenir.

-İşletmeler yeni pazarlara açılma şansı yaratır.

 

 

BİZE ULAŞIN
  • Beylikdüzü OSB Mah. 3. Cad No:8 K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
  • T 0212 855 58 98
  • W 0552 791 08 20
  • E info@nvabelge.com