0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi

ISO 22320, acil durum yönetim sistemi kurmak ve geliştirmek isteyen kuruluşlar için geliştirilmiş bir standarttır. İlk olarak 2011 yılında yayınlanan ve daha sonra 2018 yılında güncellenen ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi standardı, farklı acil durum senaryolarında olay yönetimi yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Olay yönetimiyle ilgili ilkeleri ve prosedürleri tanımlayan ISO 22320, kuruluş içerisindeki görev ve sorumlulukların dağılımı, süreç planlaması ve kaynak yönetimi gibi konuları ele almaktadır. Farklı sektörlerden farklı büyüklükteki her kuruluşun sahip olabileceği ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi yerel düzeyden başlayarak ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleşen olaylara müdahale etmek için kullanılabilmektedir. Standardın gereklilikleri karşılayan şirketler akredite belgelendirme kuruluşlarına ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi Belgesi için başvuruda bulunabilmektedir. Kuruluşlar uyumluluk doğrulaması ve denetimleri yapıldıktan sonra ISO 22320 Belgesi alabilmektedir. Standart ve sertifikasyon süreci hakkında daha detaylı bilgi için NVA ile iletişime geçebilirsiniz.

 

ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi Kapsamı

Günümüzde bireyler, kuruluşlar, yerel yönetimler ve ülkeler doğal afet, sel, deprem, yangın vb gibi olaylara maruz kalabilmektedir. Bu olaylara önceden hazırlanıldığı takdirde can ve mal kayıpları ve doğrudan veya dolaylı bir şekilde oluşabilecek diğer zararlar ve maliyetler azaltılabilmektedir. Bunun için bu tür acil durumlara önceden hazırlıklı olmak ve olası tüm senaryoların öngörülmesi büyük önem arz etmektedir. ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi kuruluşların acil durumlara en doğru şekilde hazırlanması ve bu durumlarda etkili bir olay yönetimi yapabilmesi için gerekli prensipleri ve yöntemleri açıklamaktadır.

 

Acil durumlarda sağlık hizmetlerinin verilebilmesi, iletişimin sorunsuz kurulabilmesi; su, gıda ve diğer ihtiyaçlara erişim sağlanabilmesi çok önemlidir. Günümüzde tüm bunların sağlanabilmesi için kuruluşların başka kuruluşlarla, yerel yönetimlerle ve hükümet organlarıyla iş birliği içerisinde olması gerekmektedir. Ayrıca, sektör kuruluşları, meslek odaları, sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde olmak ve iş birlikleri geliştirmek acil durumların etkin bir şekilde yönetilebilmesi için önem arz etmektedir. Bu olayların yönetiminde bölgenin altyapısı; sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel dinamikler, toplumsal alışkanlıklar, coğrafi koşullar ve siyasi ilişkiler vb hakkında bilgi sahibi olunması olay yönetimini daha kolay getirebilmektedir.

 

ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi acil durum, doğal afet, kriz vb gibi olaylarda kuruluşların tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak tutarlı bir duruş sergilemesi ve kapsamlı bir eylem planı uygulamasını sağlar. Acil durumlara en doğru şekilde hazırlanmak, olay yönetimine aktif bir şekilde katılmak, diğer kuruluşlarla iş birliği kurmak; yerel, ulusal ve uluslararası topluluklarla etkileşime geçmek ve konuyla ilgili araştırmalar yaparak kök neden analizi gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi’ni uygulamalıdır.

 

ISO 22320 standardının acil durum yönetimine ilişkin sunduğu temel ilkelerden bazıları şunlardır: Etik, birlikte çalışmak, risk yönetimi, güvenlik, bilgi paylaşımı, tehlikelere bütünsel yaklaşım, beşeri faktörlerin ve kültürel dinamiklerin dikkate alınması, sürekli iyileştirme vb. Standart, acil durumların insan kaynağı, lojistik, finans, operasyon, liderlik ve danışmanlık, bilgi ve iletişim teknolojileri vb gibi unsurların bütün bir şekilde dikkate alınarak yönetilmesine olanak tanımaktadır.

 

ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22320 Belgesi almak isteyen kuruluşlar, standartta yer alan ilkelere uygun ve bahsedilen prosedürler ve yöntemlere göre planlanmış bir acil durum yönetim sistemi kurmalıdır. Bunun için kuruluştaki tüm personellerin acil durumlar hakkında bilgi sahibi olması ve farkındalıkların yüksek olması çok önemlidir. Bu bağlamda, şirketteki her personelin görev ve sorumlulukları dahilinde farklı düzeylerde acil durum eğitimleri alması ve ISO 22320 standardının kapsamını öğrenmesi gerekmektedir.

 

Şirketler belgelendirme öncesi hazırlıklarını tamamladıktan sonra akredite sertifikasyon kuruluşlarıyla iletişime geçerek belge başvurusunda bulunabilmektedir. Gerekli anlaşmalar yapılıp belgelendirme planı oluşturulduktan sonra sertifikasyon kuruluşları standardın hazırlanmasını talep ettiği dokümanları başvuru sahibinden talep etmekte ve incelemektedir. Doküman incelemesi tamamlandıktan sonra yerinde denetimler ve görüşmeler yapılmaktadır. Bu denetimler de tamamlandıktan sonra bağımsız denetçiler bir denetim raporu hazırlamaktave olay yönetimine ilişkin bulguları tespit etmektedir. ISO 22320 Belgesi almak isteyen kuruluşlar bu bulguları kapatan düzeltici ve önleyici faaliyet planı hazılamaktadır. Bu plan da onaylandıktan sonra belgelendirme kuruluşu nihai kararı vermekte ve ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenmektedir.

 

ISO 22320 Belgesi’nin kuruluşlara sağladığı temel faydalardan ve kazanımlardan bazıları şunlardır:

 

 • - Acil durumlara en doğru ve hızlı bir şekilde hazırlanabilmek
 • - Acil durumların uluslararası ilkelere uygun şekilde yönetilmesi sayesinde meydana gelecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi
 • - Deprem, sel, yangın vb gibi olayların yarattığı maliyetlerin minimize edilmesi
 • - Kuruluş bünyesinde üst yönetimden başlayarak her kademedeki çalışanın acil durum farkındalığının artması
 • - Acil durumlarda insan kaynağınının ve finansal kaynakların; ayrıca kurumsal kapasitenin en etkin şekilde kullanabilmesi
 • - Kuruluşun acil aksiyon alınması gereken olaylarda iş birliği ve koordinasyon yeteneklerinin güçlendirilmesi
 • - Kurumsal risklere ve tehditlere daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilme
 • - Paydaşların kuruluşa olan güveninin artması, kurumsal itibarın iyileştirilmesi ve rekabet avantajı elde edilmesi

ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi Belgesi alarak bu avantajları elde etmek isteyen kuruluşlar daha detaylı bilgi için NVA ile iletişime geçebilirler.
 

BİZE ULAŞIN
 • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
 • T 0212 855 58 98
 • W +90 552 582 42 03
 • E info@nvabelge.com