0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 22000 standardı gıda güvenliği yönetim sistemi için geliştirilen bir uluslararası standarttır. Tüketicilerin maruz kalacağı fiziksel, kimyasal ya da biyolojik tehlikelerin belirlenmesi, önüne geçilmesi ve son ürüne taşınmasını önlemeyi amaçlayan standart gıda güvenliğini konu almaktadır. Gıda zincirlerinde yer alan kuruluşlar ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi belgelendirme ile bu tehlikelerin önüne geçmektedir. Günümüzde gıda ürünleri ulusal sınırların dışında uluslararası tedariki olan ürünlerdir. ISO 22000 sayesinde uluslararası bir standart sağlanmaktadır. Standart sağlıklı ve güvenli gıda üretimi ve temini açısından, sağlıklı beslenmenin en temel unsurları arasında yer almaktadır.


ISO 22000 Belgelendirme İçeriği Nedir?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi içerisinde dört temel konuyu içerir. Bunlar;

-  İnteraktif İletişim,

-  Sistem Yönetimi,

-  Ön Gereksinim Programları,

-  HACCP Prensipleri

ISO 22000 standardının en önemli özelliklerinden biri diğer yönetim sistem standartları ile entegre olarak işleyebilmesidir. ISO 22000 belgesi HACCP çalışması sayesinde üründe ortaya çıkabilecek tüm proses aşamalarındaki biyolojik, kimyasal ya da fiziksel tehlikelerin belirlenmesi ve kontrollerinin sağlanması ile ürünü güvence altına almaktadır.

Uluslararası bir tanınırlığı olan ISO 22000 standardı büyüklük ve kapasite gözetmeksizin tüm gıda sektöründeki kuruluşlar için uygulanabilmektedir. Standart kuruluşların amacına yönelik, tutarlı ve tam entegre bir yönetim sistemini yasalar ışığında kurmayı hedefler.


ISO 22000 Uygulanabilir Sektörler Nelerdir?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi belgelendirmesi gıda sektörü içerisinde yer alan birçok kuruluşu kapsar. Bu kuruluş ve sektörlere maddeler halinde bakacak olursak;

Gıda üretici kuruluşları,

-  Çiftlik, zirai ürün üreten birincil üreticiler,

-  Gıda ambalaj üreticileri,

-  Hayvan yemi üreticileri,

-  Evcil hayvan gıda üreticileri,

-  Katkı madde üreticileri,

-  Gıda depolama ve sevkiyat firmaları,

-  Gıda sektörü hizmet sağlayıcıları,

-  Hazır yemek üretimi yapan restaurant, otel vs.

-  Gıda üretimi yapan makine ve ekipman üreticileri,

-  Gıda ürünü ticaret ve satışını yapan kuruluşlar


ISO 22000 Uygulanabilir Sektörler Nelerdir?

ISO 22000 Belgelendirme standardı kendi içerisinde belirli maddeleri esas almaktadır. Bu maddelere kısaca göz atacak olursak:

1.  Kapsam, gıda zincirlerine direkt ya da dolaylı bir şekilde dahil olan, küçük veya büyük ölçekli tüm kuruluşlara uygunlanır.

2. Terimler ve Tanımlar, standart da kullanılan terim ve tanımların açıklamasının olduğu kısım.

3. Kuruluşun Bağlamı, ilgili tarafların anlaşılması, bu bağlamda gıda güvenliği yönetim sistemi kapsamının belirlenmesi amaçlanan bölüm.

4. Liderlik, üst yönetim ile gıda güvenliği politikasının belirlendiği ve organizasyonel sorumlulukların tespitini içeren maddedir.

5. Planlama, Risk ve fırsat gibi parametrelerin belirlenmesi, gıda güvenliği yönetim sistemi hedeflerinin planlamasının yapılmasını amaçlar.

6. Destek, kaynakların ve personelin katılımı, farkındalığı, süreç kontrolü gibi gelişmeler ile ilgili prosedürlerin kontrolünü amaçlar.

7. Operasyon, planlama ve kontrol, ön koşul programları, izlenebilirlik, risk analiz ve planı, ölçme, izleme, düzeltici faaliyetler gibi pekçok parametreyi içeren madddedir.

8. Performans Değerlendirme, ölçüm, analiz ve değerlendirmelerin izlendiği, iç denetim prosedürlerinin oluşturulduğu maddedir.

9. Gelişim, uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetleri, sürekli gelişim ve gıda güvenliği yönetim sistemi güncellemelerini amaçlayan maddedir.


ISO 22000 Faydaları Nelerdir?

ISO 22000 belgelendirmesinin gıda sektöründeki kuruluşlar için faydalarına maddeler halinde bakacak olursak;

-  Gıda güvenliği açısından risk analizi prosedürlerinin ve önleyici programların entegrasyonunu sağlar,

-  Ürün güvenliğini maksimuma çıkararak düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koyar,

-  Müşteri, tedarikçi, kontrol mercileri arasında uluslararası bir güven sağlar,

-  Diğer gıda standartları gereklilikleri ile uyum sağlar,

-  Diğer yönetim sistemleri ile entegre bir sistem kurmaya izin verir.


Gıda güvenliği, ürünlerin tüketim noktasında gıda kaynaklı tehlikelerinin varlığı ve seviyesi ile ilgilidir. ISO 22000 standardı gıda zincirlerindeki zayıf halkaları ortadan kaldırarak gıda kaynaklı tehlikeleri minimuma indirgeyip kuruluştaki güvenliğin bütünlüğünü sağlar. Gıda Güvenliği Yönetim sistemi için ISO 22000 gıda güvenliği ve emniyeti amaç edinmektedir.

 

 

BİZE ULAŞIN
  • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
  • T 0212 855 58 98
  • W +90 552 582 42 03
  • E info@nvabelge.com