0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi

Gaz yakan cihazların uyumluluk gereksinimleri ve CE belgelendirme prosedürleri 2016/426/AB sayılı AB yönetmeliğinde açıklanmıştır. Bu direktif, ülkemizde 2018 yılında çıkarılan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik ile kabul edilmiştir. Böylelikle, yönetmelik kapsamına dahil olan cihazların piyasada bulundurulması için üreticilerden CE Belgesi alması istenmektedir. 2016/426/AB sayılı yönetmelik temelde insanların, hayvanların ve kullanıldığı ortamdaki eşyaların can güvenliğini korumayı amaçlamaktadır. Gaz yakan cihazlar CE Belgesi, cihazların güvenli bir şekilde tasarlandığını, üretildiğini, piyasaya arz edildiğini ve devreye alındığını göstermektedir. Bu belge, firmaların Avrupa pazarına hızlı ve kolay bir şekilde erişmesini ve ürünlerini AB pazarında serbestçe dolaştırmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda firmaların iç piyasa gerekliliklerine uygun tasarım ve üretim yaptığını doğrulamaktadır.

 

Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi

 

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2016/426/AB) Kapsamı

Yönetmeliğe göre CE Belgesi verilmesi gereken gaz yakan cihazlar ve bu cihazlara monte edilen donanımların kapsamı oldukça geniştir. Yönetmeliğin kapsamında değerlendirmeyen cihazları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Ø  Endüstriyel proseslerde kullanılan cihazlar
 • Ø  Hava araçları ve demiryolların kullanılan cihazlar
 • Ø  Laboratuvarlarda araştırma yapmak üzere geliştirilen cihazlar

Belirli bir süreliğine ve spesifik bir amaç için tasarlanan cihazlar yönetmeliğe göre özel amaçlı tasarım olarak kabul edilmektedir. Yönetmeliğe göre tasarlanan, üretilen, devreye alınan, bakımları zamanında yapılan, amacına uygun şekilde kullanılan cihazlar normal kullanım olarak değerlendirilmektedir.

Gaz yakan cihazlar CE Belgesi alınacak bir cihazın karşılaması gereken temel gereklilikleri şöyle özetleyebiliriz:

 • Ø  Cihazın insan, hayvan ve eşyalar üzerinde oluşturabileceği etkiler önceden tespit edilmeli; kullanımdaki riskler en aza indirilecek şekilde tasarım yapılmalıdır.
 • Ø  Ürünün kullanımı, montajı, bakımı ve devreye alınması için gerekli dokümantasyon sistemi sağlanmalıdır. Kullanıcıya yönelik uyarılar net ve anlaşılır olmalıdır. Gerekli tüm dokümanlar cihazın AB uygunluk beyanıyla birlikte kullanıcıya sağlanmalıdır.
 • Ø  Cihaz üzerinde cihazın içindeki gaz türü, besleme basıncı, cihaz kategorisi vb gibi güvenlik bilgileri bulunmalıdır.
 • Ø  Cihazın tasarımında normal kullanım prosedürlerinin dışına çıkılabilecek durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Ø  Cihaz ve ilgili donanımlarının imal edildiği malzemeler öngörülebilen mekanik, termal ve kimyasal koşullara karşı dayanıklı olmalıdır.
 • Ø  Cihazın tasarımı, üretimi ve kullanımında, yönetmelikte şu başlıklar altında bahsedilen gereksinimler göz önünde bulundurulmalıdır: Yanmamış gaz çıkışı, ateşleme, yanma, enerji kullanımı, sıcaklık, cihazların suyla ve gıdayla teması vs.
 • Ø  Gaz yakan cihazlar CE Belgesi için ürünle birlikte şu gaz besleme koşullarının bildirilmesi gerekmektedir: Brüt ısıl değer, gaz bileşiminin yüzde oranları, gazda bulunan toksit bileşen yüzdesi vs.

 

Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE belgelendirme sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için yukarıda özetlenen gereksininmlerin her birinin karşılanması ve bunun doğrulanması gerekmektedir. Doğrulama işlemi, onaylanmış kuruluşların kabul ettiği test, analiz, hesaplama, dokümanstasyon, beyan, kabul, muayene, denetim vb gibi yöntemlerle olabilir. Uyumluluk doğrulama için yönetmelik gereksinimleriyle beraber yönetmelikle uyumlaştırılmış bazı Avrupa standartları da referans alınabilmektedir. Bu standartlar gaz yakan cihazın modeline uygun olarak geliştirilebildiği gibi genel gereksinimleri ve yöntemleri de içerebilmektedir. Örneğin, gaz yakan ev tipi pişirme cihazları üreticilerinin CE belgelendirme sürecinde EN 30-1-1:2008+A1 standardını referans alması gerekmektedir. Gaz yakan cihazlarda kullanılan mekanik termostatlar için EN 257, çok fonksiyonlu kontroller için EN 126, termoelektrik alev denetleme cihazları için EN 125, basınç regülatörleri için EN 88-1 gibi standartlar dikkate alınmalıdır. Belgelendirme sürecinde yapılacak testler, analizler ve diğer tüm uyumluluk doğrulama yöntemleri için NVA’dan bilgi alabilirsiniz.

2016/426/AB sayılı yönetmeliğe göre yapılacak belgelendirme için farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri bulunmaktadır. AB tip incelemesi, ürün doğrulama, birim doğrulama, üretim sürecinin kalite güvencesinin doğrulanması, üretimin dahili kontrolü vb gibi prosedürlere göre belgelendirme yapılmaktadır. Her prosedürün kendine özgü gereksinimleri söz konusudur. Firmaların ürün tipi, teknik tasarım parametreler, belgelendirme amacı, piyasaya arz gereksinimleri, hedef pazar vb gibi faktörlere bağlı olarak süreci doğru prosedür doğrultusunda ilerletmesi gerekmektedir. Bu konuda NVA’dan destek alarak size en uygun belgelendirme çözümlerine ulaşabilirsiniz.

Gaz yakan cihazlar CE Belgesi için en kapsamlı çalışma teknik dosyadır. Bu dosya doğru bir şekilde hazırlandığı takdirde belgelendirme süreci büyük oranda başarıyla sonuçlanmaktadır. Dosyanın içerisine ürüne ait teknik bilgi ve belgeler, üretici firma bilgileri, ürünün kullanım, tamir, bakım ve montaj kılavuzları, AB uygunluk beyanı, kullanıcıya yönelik hazırlanmış uyarılar vs bulunmalıdır. Teknik dosya ayrıca, referans alınan yönetmelikler ve standartların listesi, ürün tasarımı, üretimi ve doğrulama aşamalarında yapılan test, analiz ve hesaplamaları vs içermelidir. Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamı, CE belgesi için yapılan tüm çalışmalar ve teknik dosya hazırlığı ile ilgili tüm konularda NVA’dan eğitim, danışmanlık ve belgelendirme desteği alabilirsiniz.


BİZE ULAŞIN
 • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
 • T 0212 855 58 98
 • W +90 552 582 42 03
 • E info@nvabelge.com