0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Yönetmeliği

2014/30/EU sayılı Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) yönetmeliği, birçok elektronik cihaz için EMC CE Belgesi düzenlenmesine ilişkin kural ve esasları açıklar. Bu yönetmelik ülkemizde 2016 yılında çıkarılan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) ile kabul edilmiştir. Söz konusu yönetmelik, kapsama dahil olan elektrikli / elektronik donanımların elektromanyetik uyumluluğunun doğrulanmasına ilişkin teknik ve idari hükümler içermektedir. Bu cihazların üreticileri, ürün tasarımı, üretimi ve piyasaya arz konularında gerçekleştirdiği çalışmaları yönetmelikle uyumlu hale getirdikleri takdirde EMC CE Belgesi alabilmektedir. EMC yönetmeliği, üretici, yetkili temsilci, dağıtıcı, onaylanmış kuruluş ve diğer paydaşların görev, yetki ve sorumluluklarını açıklamaktadır. Yönetmelikte piyasa gözetimi, denetimi, CE işaretleme, cihaz kontrolü ve korunma önlemlerine ilişkin maddelere de yer verilmiştir. 2014/30/AB sayılı EMC yönetmeliğinin içeriğiyle ilgili daha detaylı bilgilere NVA ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

 

2014/30/EU Sayılı EMC Direktifinin Kapsamı

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar bulundukları ortamda belirli bir düzeyde elektromanyetik alan oluşturmaktadır. Birbirine yakın konumlandıran her elektronik cihazın elektrik alanları birbirini etkileyebilmektedir. Ortaya çıkan etkileşim (EM radyasyonu) cihazların doğru ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyebilmektedir. Elektromanyetik uyumluluk (EMC | Electromagnetic compability), elektronik devrelerin dışarıdan gelen EM radyasyona maruz kaldığında doğru çalışmasını sağlamak ve söz konusu elektronik devrenin kaçak EM radyasyonu yaymasını önlemektir. Bu konudaki yasal çerçeve 2014/30/AB sayılı yönetmelikle oluşturulmuş ve EMC kavramının tasarımda ve üretimde önem arz ettiği elektrikli cihazların piyasaya arzı için birakım gereklilikler belirlenmiştir.

Tüm elektrikli cihazlar belirli seviyede elektromanyetik alan oluşturur ve EMC konusunun kapsamına dahil olur. Fakat bazı cihazlar bu yönetmeliğe dahil edilmemiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Ø  Hava araçları, bu araçların komponentleri ve işletilmesinde kullanılan haberleşme ve kontrol cihazları vs. Bu kapsama dahil olan her türlü elektrikli ve mekanik teçhizat yönetmelikten muaftır.
 • Ø  Piyasada bulundurulmamak üzere tasarlanan ve üretilen amatör kullanım amaçlı telsiz ekipmanları
 • Ø  Yönetmelik kapsamına dahil olan telsiz ve telekomünikasyon cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanan fakat elektromanyetik emisyon üretmeyen donanımlar
 • Ø  Elektromanyetik arızaya maruz kalan fakat normal çalışmasını sürdüren donanımlar
 • Ø  Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için tasarlanan ve profesyoneller tarafından kullanılan özel değerlendirme kitleri

 

EMC CE Belgesi Nasıl Alınır?

2014/30/EU sayılı yönetmelik doğrultusunda CE Belgesi almak isteyen firmaların öncelikle ürün tipi ve belgelendirme kapsamına göre doğru uygunluk değerlendirme prosedürünü belirlemesi gerekmektedir. Yönetmelikte açıklanan prosedürler (modüller) şu şekildedir:

 • Ø  Üretimin iç kontrolü (Modül A)
 • Ø  AB tip incelemesi (Modül B)
 • Ø  Üretimin dahili kontrolüne dayalı tipe uygunluk (Modül)

Her bir modülde üretici ve onaylanmış kuruluşların yapması gereken çalışmalar farklılık göstermektedir. Örneğin, Modül A’da üreticiler, onaylanmış kuruluşa ihtiyaç duymadan ürünün EMC yönetmeliğine uygunluğu konusunda kendi beyanlarını yaparlar. Modül B’de ise onaylanmış kuruluşlar ürünün tasarımını inceler ve uygunsa onaylama yapar. Modül C’de ise onaylanmış kuruluşlar ürünün teknik tasarımının uygunluğunun yanı sıra üretim adımlarını da denetler. EMC CE Belgesi’nin hangi modül kapsamında düzenlenmesi gerektiğini ve bu süreçte yapılması gereken çalışmaları NVA’dan öğrenebilirsiniz.

CE belgelendirme aşamasında firmaların yapması gerekenleri şöyle özetleyebiliriz:

 • Ø  Ürünün elektromanyetik uyumluluğunu, yönetmelikle uyumlaştırılan EN, ISO, IEC gibi standartlara göre test etme kve doğrulamak
 • Ø  Ürünün teknik özelliklerinin, firma bilgilerinin, test ve analiz sonuçlarının, değerlendirme raporlarının, ürün kullanım kılavuzlarının, AB uygunluk beyanının vs yer aldığı teknik dosya hazırlamak
 • Ø  Onaylanmış kuruluşlara başvuru yapmak
 • Ø  Belgelendirme incelemeleri ve denetlemelerinin ardından ürüne EMC CE işaretini yerleştirmek

Elektromanyetik uyumluluk CE Belgesi, firmaların elektrikli / elektronik ürünlerini Avrupa pazarına güvenle arz edebilmek için çok önemlidir. Firmalar bu belge ile rakiplerine karşı piyasa avantajı elde edebilmekte ve kurumsal itibarını artırabilmektedir. Ayrıca müşteri memnuniyetini artırabilmekte ve böylece ürün geri çağırma yaptırımlarına maruz kalmaktan kurtulmaktadır. EMC CE Belgesi alarak bu gibi avantajlara sahip olmak için hemen NVA ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

BİZE ULAŞIN
 • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
 • T 0212 855 58 98
 • W +90 552 582 42 03
 • E info@nvabelge.com