0212 855 58 98
+90 552 582 42 03

Asansör CE Belgesi

Asansör ve asansör güvenlik bileşenleri CE Belgesi ile ilgili tasarım, üretim ve piyasaya arz için temel gerekler 2014/33/EU sayılı yönetmelikte anlatılmıştır. Bu yönetmelik, Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum süreci kapsamında 2016 yılında çıkarılan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) ile kabul edilmiştir. Asansörlerde kullanılan çeşitli komponentleri üreten veya asansör montaj işlemleri yapan şirketlerin bu yönetmelikte açıklanan kurallara uyması gerekmektedir. 2014/33/AB sayılı yönetmelik asansör ve asansör güvenlik bileşenlerinin karşılaması gereken temel teknik, sağlık, çevre ve güvenlik gereksinimlerini açıklamaktadır. Bu gereklilikleri yerine getiren firmalar faaliyet alanına göre asansör CE Belgesi ya da asansör güvenlik bileşenleri CE Belgesi alabilmektedir. Bu belge, firmaların Avrupa pazarına erişimlerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, iç piyasa gerekliliklerinin karşılanmasını sağlayarak firmaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmaktadır.

Asansöy Yönetmeliği, CE belgelendirme sürecinde başta üreticiler olmak üzere asansör güvenlik bileşenlerinin ithalatı ve dağıtımını yapan firmaları kapsamaktadır. Bu firmaların yanı sıra yetkili temsilci ve belgelendirmeyi gerçekleştire onaylanmış kuruluşların görev ve sorumluluklarını açıklamaktadır.

 

2014/33/AB Sayılı Asansör Yönetmeliği Kapsamı

Asansör CE Belgesi düzenlenmesi gereken asansörlerin temel özellikleri yönetmelikte şöyle açıklanmıştır:

 • Ø  Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak kullanılmalıdır.
 • Ø  Yükler ve insanlar taşıma kabinine kolaylıkla girip çıkabilmelidir.
 • Ø  Kabin içersinde yer alan kumandalara kolay erişim sağlanmalıdır.

Asansör CE Belgesi kapsamından muaf tutulan bazı asansör modelleri ve özellikleri ise şu şekildedir:

 • Ø  Kablolu taşıma tesisatları (Füniküler dahil)
 • Ø  Maden ocaklarında kullanılan vinçler
 • Ø  Yürüyen merdivenler
 • Ø  Mekanik yürüme bantları
 • Ø  İnşaat şantiyelerinde kullanılan kaldırma ekipmanları
 • Ø  Taşıtlara monte edilen kaldırma teçhizatları
 • Ø  Dişli raylarda çalışan trenler
 • Ø  Makinelerin bakım ve muayene işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulan kaldırma tertibatları
 • Ø  Sanatsa faaliyetlerde sanatçıların kaldırılmasında kullanılan tertibatlar
 • Ø  Asker ve polislerin kendi özel uygulamaları için kullandığı asansörler

Asansör güvenlik bileşenleri CE Belgesi alınacak ürünlerden bazıları şunlardır: Asansör kabinin düşmesini ve aşırı hızlanmsını engelleyen bileşenler, elektrik güvenliği ekipmanları, asansör duraklarındaki kapı kilitleme aksamları, asansör hareketinin enerjisini sönümleyen tamponlar, hidrolik güç güvenlik ekipmanları vs.

2014/33/AB sayılı yönetmeliğe göre Asansör CE Belgesi veya asansör güvenlik bileşenleri CE Belgesi almak için belirli uygunluk değerlendirme prosedürleri bulunmaktadır. Bunların tamamına onaylanmış kuruluşların katılması gerekmektedir. Her bir prosedürün belgelendirmede esas aldığı kriterler farklıdır. Bazı prosedürlerde AB tip incelemesiyle (Modül B) veya güvenlik aksamlarının rastgele kontrolleriyle tipe uygunluğu (Modül C2) belirlenebilmektedir. Bazılarında ise üretim kalite güvencesi (Modül D) veya ürün kalite güvencesiyle tipe uygunluk prosedürleri uygulanmaktadır. Birim doğrulama (Modül G) veya tam kalite güvencesine dayalı uygunluk (Modül H1) değerlendirme prosedürleri de bulunmaktadır. Bu prosedürlerin nasıl seçildiğini ve hangi prosedür kapsamında neler yapılması gerektiğini NVA ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Asansör CE Belgesi almak isteyen üreticilerin Asansör Yönetmeliği ile uyumlaştırılmış bazı Avrupa standartlarını referans alması gerekmektedir. Bunlardan en temel olanı asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kurallarını açıklayan EN 81 standardıdır. EN 81, farklı asansör modelleri ve asansörlerde kullanılan farklı güvenlik ekipmanlarının sahip olması gereken güvenlik kriterlerini açıklamaktadır. Asansörlerin elektromanyetik uyumluluğu ile ilgili gereksinimleri açıklayan EN 12016, çelik tel hatlarla ilgili güvenlik konularını ele alan EN 12385 standardı da yönetmelikle uyumlaştırılmış diğer standartlardan bazılarıdır.

 

Asansör CE Belgesi Nasıl Alınır?

Asansör veya asansör güvenlik bileşenleri CE Belgesi almak isteyen firmalar öncelikle belgelendirilecek ürünle ilgili yönetmelik gereksinimlerini belirlemelidir. Daha sonra bu gereksinimlerin yönetmeliğe uygun şekilde karşılandığını çeşitli test, analiz, muayene ve denetim gibi prosedürlerle doğrulaması gerekmektedir. Daha sonra onaylanmış kuruluşlara başvuruda bulunarak CE belgelendirme sürecini başlatabilmektedir.

Asansörlere ve ilgili güvenlik bileşenlerine CE Belgesi verilmesi sürecinde en kritik çalışma teknik dosya hazırlığıdır. Zira bu dosya içerisinde belgelendirmeyle ilgili yapılan tüm çalışmaların dokümanları yer almaktadır. Bu bağlamda asansör CE Belgesi almak isteyen bir firmanın hazırladığı teknik dosya içerisinde özetle şu bilgi ve belgelerin bulunnması gerekmektedir:

 • Ø  Ürünün tasarımına ilişkin belgeler (Asansör veya asansör güvenlik komponentinin teknik resimleri, montaj şemaları, alt bileşen listesi vs)
 • Ø  Üretici firmalara ait adres, iletişim, imza sirküleri vb gibi bilgi ve belgeler
 • Ø  Asansörün veya bileşenin kullanma, montaj, tamir ve bakım kılavuzları
 • Ø  Yapılan test ve analizlerin raporları
 • Ø  AB uygunluk beyanı
 • Ø  Onaylanmış kuruluşların tasarım ve üretim süreçlerini denetlemek üzere firma bünyesinde yaptığı ziyaretlere ilişkin tutanaklar ve raporlar
 • Ø  Referans alınan yönetmelikler ve standartların listesi

CE Belgesi almak isteyen firmalar, sürecin detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için NVA ile iletişime geçebilirler. NVA, belgelendirme adımlarının tamamında firmaların yapması gereken çalışmaları tüm ayrıntılarıyla planlamakta ve yönetmektedir.

BİZE ULAŞIN
 • Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd. No:19, Delta Plaza İş Merkezi, A1 Blok D:14 34515 Esenyurt/İstanbul
 • T 0212 855 58 98
 • W +90 552 582 42 03
 • E info@nvabelge.com