0212 855 58 98
0552 791 08 20

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi


ISO 14001 Standardı çevre yönetim sistemi standardı olarak da bilinmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini tanımlamak gerekirse, üretilen ürünün ilk aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süre içerisinde çevresel etkinlerinin dikkate alınması ile gerçekleştirilen üretimin sistematik yaklaşımıdır. Standart bir kurum ya da kuruluşun çevresel performansını kontrol etme ve geliştirilmesi konularında süreci tanımlayan uluslararası bir standart olarak görülmektedir.


ISO 14001 Standardı Nedir?

ISO Standart Geliştirme Komitesi tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı olan ISO 14000 serisi içerisinde farklı standartları içermektedir. Bu seride kuruluşlar ile ilgili tüm çevresel konular kapsanacak şekilde düzenleme yapılmıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ise kaynak kullanılmasının azaltılması, toprak, su ve havaya verilen zararın minimuma indirilmesini amaçlayan ve risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. ISO 14001 Belgelendirme kendi içerinde farklı bölümlere ayrılmaktadır. Bunlar;

Genel Gereksinimler,

- Çevre Politikaları,

Planlamalar,

Uygulama ve Operasyon,

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler,

Yönetimin Gözden Geçirilmesi

şeklindedir. ISO 14000 standart serisi kendi içerisinde birçok standardı da içermektedir. Bu standartlar içerisinde en önemli ve bilinenler;

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14020 Çevre Etikleri ve Beyanları

ISO 14031 Çevre Yönetimi

ISO 14040 Çevre Yönetimi


ISO 14001 Belgelendirme Çevre Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi olarak bilinen bu standart dünya genelinde geçerliliği olan ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası olarak tanınan ve uygulanan bir standarttır. Faydalarını maddeler halinde sıralayacak olursak;

ISO 14001 Belgelendirmesi ile ulusal ve uluslararası açıdan yasal mevzuatlara tam uyum sağlanmaktadır.

İzin ve yetki belgelerinin alımını kolaylaştırmaktadır.

İşletme itibarı ulusal ve uluslararası alanda artmaktadır.

Çevre etkilerinin neden olduğu maliyetler düşer.

Doğal kaynak kullanımının artması ve etkin kullanımı masrafları azaltmakta ve verimliliği arttırmaktadır.

Alınan çevre yönetim yükümlülükleri ile müşteri güveni artmaktadır.

Şirket faaliyetleri kaynaklı kirlilikler azalır.

İşyeri kalitesi ile doğru orantılı olarak işçi morali yükselir ve işletmeye bağlılık artar.

Personel eğitimleri ile çevre bilincinde artış sağlanır.


ISO 14001 Belgelendirme Kimler Alabilir?

ISO 14001 Standardını, ulusal ya da uluslararası piyasada saygınlık ve prestij kazanmak isteyen kurum ve kuruluşlar için tam anlamı ile olmazsa olmaz bir gerekliliktir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardını başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sektöründeki tüm kuruluşlar, üreticiler alabilmektedir.


ISO 14001 Belgelendirme Prensipleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standart prensipleri kendi içerisinde beş ayrı maddeye ayrılmaktadır. Bunlar;

Yükümlülük Altına Girme ve Politika, kuruluşun çevre politikasını tayin etmesi ve çevre yönetim sistemi bağlılık taahhüdünde bulunmasıdır.

Planlama, kuruluş ya da işletmenin faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemesi ve önemli olanları seçmesidir.

Uygulama ve İşlem, çevre politikasının gerçekleştirilmesi, amaç ve hedeflere ulaşılması konularında destek mekanizması geliştirilmesidir.

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet, çevre icraatı ve bu icraattaki başarı derecesi ölçümü, izlenip değerlendirilmesi.

Gözden Geçirme ve Geliştirme, çevre yönetim sisteminin gözden geçirilmesi ve sürekli olarak geliştirilmesi.

Çevresel duyarlılığın her geçen gün arttığı bir dünyada firmaların çevresel yükümlülüklerinin bilincinde olması oldukça önemlidir. Çevresel sorumlulukların gösterilmesi ve uygulanmasında standartlar en etkili yöntemlerdir. ISO 14001 belgelendirme hakkında yukarıdaki bilgilerin ardından sonuç olarak maddeler halinde bakacak olursak;

ISO 14001, çevreye verilen zararın minimuma indirilmesini amaçlayan bir standarttır.

ISO 14001 uygulamaları, mevzuat yükümlülükleri ile büyük ölçüde paralellik göstermektedir.

ISO 14001 bir ürün standardı değil, ürünün nasıl üretildiğinin denetlendiği bir standarttır.

ISO 14001 standardı sektör ve ölçek gözetmeksizin tüm işletmelere uygulanabilen gönüllülük esasına dayanan yönetim sistemidir.

 

 

 

BİZE ULAŞIN
  • Beylikdüzü OSB Mah. 3. Cad No:8 K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
  • T 0212 855 58 98
  • W 0552 791 08 20
  • E info@nvabelge.com